facebook_page_plugin

Zmluvy 2017

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1. dodatok_141020088 1.1.2017 Waste transoprt, Bratislava                     zvoz živ. odpadu
2. 2017_003745 19.1.2017 OÚ Nitra dejepisná olymp.  
3. 2017_056 23.1.2017 Chrien spol. s.r.o. dodávka potravín  
4. 17_15_054_6 6.2.2017 ÚPSVaR  Levice dohoda - asistent  
5. 77_2017 7.2.2017 Henžel, OZ dodávka tovaru  
6. 78_2017 7.2.2017 Šesták,s.r.o. dodávka tovaru  
7. 98_2017 8.3.2017 COOP Jednota dodávka tovaru  
8. 101_2017 9.3.2017 Agrofruit,Slovensko dodávka tovaru  
9. 104_2017 13.3.2017 Slovak Telekom dodatok zmluvy  
10. 2017_012548 16.3.2017 OÚ Nitra gymnastika  
11. 223_2017 24.5.2017 Vendomat, s.r.o. dodávka zeleniny
12. 1_2017 21.9.2017 Mesto Levice prenájom  
13. 2_2017 21.9.2017 Mesto Levice prenájom  
14 271_2017 21.9.2017 Kenny MacLeod lektorská činnosť  
15. 2017_00095 19.10.2017 Tauris, Ryba, Noema dodávka potravín  
16. 17_15_010_28 6.11.2017 ÚPSVaR Levice dohoda - hmotná núdza  
17. 169_17 16.11.2017 VW Slovensko dar  
18. 17_15_054_140 24.11.2017 UPSVaR Levice dohoda - asistent  
19. 17_15_52A_171 24.11.2017 UPSVaR Levice dohoda - asistent  
20. dodatok_1 29.11.2017 Tekovská ekologická zber odpadu