facebook_page_plugin

Zmluvy 2016

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1. 2016_002727 22.01.2016 OU Nitra dejepisná olympiáda
2. den_narcisov_2016 2.3.2016 Liga proti rakovine finančná zbierka
3. 2016_013227 16.3.2016 OU Nitra gymnastika
4. 2016_017218 10.5.2016 OU Nitra FO  
5. 2016_014661 11.5.2016 OU Nitra Slávik Slovenska  
6. dohoda_zus 26.8.2016 ZUS Levice prenájom priestorov  
7. 21_2016 20.10.2016 Stolnotenisový klub Levice prenájom priestorov  
8. 24_2016 20.10.2016 Junilev Levice prenájom priestorov  
9. 2016_041648 31.10.2016 OU Nitra stolný tenis  
10 2016_1241 8.11.2016 Letart výchovný koncert  
11. dohoda_zus_2016 9.11.2016 ZUŠ Levice prenájom priestorov  
12. 8_11_002_2016 8.12.2016 Nadácia pre deti Slovensko finančný príspevok