facebook_page_plugin

Zmluvy 2015

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1 2015_007201 27.1.2015 OU Nitra dejepisná olympiáda
2 den_narcisov_2015 3.2.2015 LPR Bratislava finančná zbierka
3 058_308_2015 9.2.2015 UMB B. Bystrica ped. prax
4 1582_84_2015 20.2.2015 UMB B. Bystrica ped. prax
5 2015_013828 6.3.2015 OU Nitra gymn. štvorboj
6 129_2015 9.3.2015 DC Martin div. predstavenie
7 2015_1581 1.4.2015 Datalan Ba rámcová zmluva
8 2015_1582 1.4.2015 Datalan Ba čiastková zmluva
9 2015_012403 6.5.2015 OU Nitra Slávik Slovenska
10 2015_014743 15.5.2015 OU Nitra FO
11 2015_mpc_333 20.5.2015 MPC Bratislava didakt. technika
12 zse_dodatok 12.6.2015 ZsE dodatok k zmluve
13 12_2015 6.9.2015 Mesto Lv najomna zmluva
14 27_2015 9.10.2015 Mesto Lv nájomná zmluva
15 28_2015 9.10.2015 Mesto Lv nájomná zmluva
16 2015_1033 21.10.2015 LETart vých. koncert
17 2015_041234 5.11.2015 OU Nitra stolný tenis OK
18 02429_2015 11.11.2015 ŠIOV Bratislava dodatok k zmluve
19 15_15_010_109 26.11.2015 UPSVaR LV dobr. činnosť
20 1226_2015 4.12.2015 CVTI SR prevod majetku IKT
21 4_np_337_2015 14.12.2015 VÚDPaP Ba prevod majetku