facebook_page_plugin

Zmluvy 2014

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1 2014_006447 27.1.2004 OU Nitra dejepisná olympiáda
2 den_narcisov_2014 14.2.2014 LPR Bratislava finančná zbierka
3 141020088 20.2.2014 SITA, a.s. zvoz krmn. odpadu
4 2014_019081 12.3.2014 OU Nitra gymnastika
5 2014_020910 13.5.2014 OU Nitra FO
6 MPC_10491 22.5.2014 MPC Bratislava projekt
7 2965_2014 26.5.2014 MŠVVaŠ SR zmluva o výpožičke
8 1278_2014 23.6.2014 NUCEM zmluva o prevode
9 683_2014 23.6.2014 Štátny inštitút OV národný projekt
10 24_2014 2.10.2014 Mesto Levice prenájom
11 28_2014 14.10.2014 Mesto Levice prenájom
12 2014_278442 31.10.2014 UPSVaR LV hmotná núdza
13 2014_044791 6.11.2014 OU Nitra stolný tenis
14 1019_2014 6.11.2014 CVTI SR didaktická technika
15 2015_105006 11.12.2014 Mira Office kanc. potreby