facebook_page_plugin

Zmluvy 2012

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1 11131_1978 24.1.2012 SAAIC Bratislava grant
2 2011_01638 9.1.2012 KŠU Nitra dej. olympiáda
3 08_2012 1.3.2012 Stolnotenis. klub Lv prenájom
4 2012_00594 1.3.2012 KŠU Nitra MO v gymnastike
5 2012_00919 20.4.2012 KŠU Nitra fyzikálna olympiáda
6 2012_PKR_GR_1202 24.8.2012 MPC Bratislava prevod majetku
7 A6510496_001 21.9.2012 Orange pripojenie
8 195_51_2012 24.9.2012 UPSVaR Lv abs. prax
9 34_2012 26.9.2012 Mesto Levice prenájom
10 37_2012 19.10.2012 Mesto Levice prenájom
11 B_2011_3353 16.11.2012 ÚIPŠ Bratislava prevod majetku
12 2012_1580 13.11.2012 KŠU Nitra MO v stolnom tenise