facebook_page_plugin

Zmluvy 2011

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1 044-2011/SIT 10.2.2011 SI Teplo, s.r.o. dodávka tepla a TUV
2 203Na966278 22.6.2011 COOP Jednota grant
3 201100332 26.1.2011 KŠU Nitra dej. olympiáda
4 201100747 18.2.2011 KŠU Nitra MO v gymnastike
5 40102lv 3.3.2011 ZsVS Nitra dodávka vody
6 2011_ps013 23.7.2011 SOCIA grant
7 2011_00987 6.5.2011 KŠU Nitra fyzikálna olympiáda
8 3-20-0009-2011 6.7.2011 Leaf grant
9 41_2011 3.6.2011 EuroPro Consulting grant
10 0788_2011 26.9.2011 ŠPU Bratislava IKT
11 0789_2011 26.9.2011 ŠPU Bratislava IKT
12 2011_01492 10.10.2011 KŠU Nitra florbal-st.žiaci
13 2011_01510 12.10.2011 KŠU Nitra florbal-st.žiaci, kraj
14 2011_01511 12.10.2011 KŠU Nitra florbal-st.žiačky, kraj
15 2011_01606 14.11.2011 KŠU Nitra stolný tenis
16 soft10682011 20.12.2011 SOFT Košice čipový systém stravovania