facebook_page_plugin

Faktúry 2011

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Por.č. Dátum Číslo Zmluvná strana Predmet Link
1. 21.4.2011 00006592/2011 Mesto Levice komunálny odpad
2. 7.9.2011 2011_29 ŠJ Školska 14 stravné lístky
3. 25.7.2011 7150507372 ZSE el. energia
4. 25.8.2011 7450035563 ZSE el. energia
5. 25.9.2011 7475265043 ZSE

el. energia

6. 17.10.2011 2011_33 ŠJ Školská 14 stravné lístky
7. 17.11.2011 2011_37 ŠJ Školská 14 stravné lístky
8. 7.12.2011 2_2011 Túri maliarske práce
9. 19.12.2011 112412_2011 SOFT Košice čipový systém
10. 20.12.2011 211-1548_2011 Školex Ba nábytok
11. 12.12.2011 OF2011_0230 TM computer pc technika
12. 12.12.2011 OF2011_0228 TM computer pc technika
13. 12.12.2011 OF2011_0231 TM computer pc technika