facebook_page_plugin

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu

Žiadame rodičov, ktorí si z nejakého dôvodu neuplatňujú daňový bonus na dieťa, aby do 12. júla 2021 do 12:00 doručili podpísané čestné vyhlásenie. 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti prikladáme v prílohe. Pokiaľ nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, je možné ho vypísať u tajomníčky školy do uvedeného termínu. Tlačivo.