facebook_page_plugin

2% daní

Vážení rodičia a priatelia školy, prosíme Vás o darovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri ZŠ Školská ul. 14 Levice.  Pripájame tlačivo k 2%. Po vyplnení tlačiva je možné ho odovzdať priamo na Daňový úrad v Leviciach alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa ho odovzdáte triednemu učiteľovi spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov. Tlačivo vyhlásenie

Termín na odovzdanie v škole je do 26.4.2021.

Poukázané finančné prostriedky budú použité pre Vaše deti prostredníctvom rozpočtu Rodičovského združenia pri ZŠ Školská ul. 14 Levice.

V mene detí a zamestnancov školy Vám vopred ďakujeme za Vašu pomoc!