facebook_page_plugin

Termíny

Vyučovanie v novom roku začína dňa 8.1.2018
Konzultačné rodičovské združenie sa uskutoční dňa 10.1.2018 od 14:00 do 18:00
Ples rodičov a priateľov školy je naplánovaný na 26.1. 2018 o 19:30 v jedálni školy, vstupné 20 €