facebook_page_plugin

Archív 2011

Nové informácie

Najnovšie informácie týkajúce sa školského roka 2022/2023 nájdete na stránke www.skolska14lv.edupage.org

Školský semafor

Školský semafor - aktualizované opatrenia platné od 28.2.2022

Vážení rodičia, Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR zverejnilo aktualizovaný Školský semafor, ktorého plné znenie si môžete prečítať v prílohe.

Najdôležitejšie zmeny:

  • Zrušenie  povinnosti  nosenia  rúšok  v  triedach,  naďalej  nosenie rúšok v  spoločných  priestoroch (povinnosť  nosiť  po  izolácii respirátor).
  • Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19. 
  • Úzke kontakty nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Tito žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, odporúča sa respirátor typu FFP2

Naďalej prosíme rodičov o nasledovné:

  • využívanie domáceho samotestovania a nahlásenie použitia samotestu formou vyhlásenia cez EDUPAGE,
  • dodržiavanie princípu R - O - R
  • vstup  cudzím  osobám  do  priestorov  školy  a  školského zariadenia  je  povolený  po  predložení „Písomného  vyhlásenia  o  bezpríznakovosti návštevníka“  a po predchádzajúcej dohode s príslušným vyučujúcim, resp. s vedením školy
  • rodič po  každom  prerušení dochádzky  do  školy  v  trvaní  3  a  viac  po  sebe nasledujúcich kalendárnych  dní  (vrátane víkendov  a  sviatkov) predkladá  „Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti“  žiaka.
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Pozvánka

Pozvánka na podujatie po stopách našich predkov TU.

Po stopách našich predkov

19.11. 2021 sa v našej škole konalo podujatie „Po stopách našich predkov.“ Podujatie sa uskutočnilo online na fb stránke školy.  Široká verejnosť si takto môže pozrieť vystúpenie DFS Vinička- tradičné hry detí , básničky a pesničky venované starým rodičom. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Vďaka tejto podpore sme mohli zrealizovať aj pásmo Vítanie jari, ktoré si tiež môžete pozrieť na ZŠ Školská 14 Levice.  Plagátik TU.

Projekt Spolu múdrejší 2

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podanie projektu: Spolu múdrejší II, ktorého cieľom je podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Tešíme sa :), projekt Spolu múdrejší 2 je schválený a od októbra do decembra bude prebiehať doučovanie žiakov podľa podmienok projektu. Naši "doučovatelia" si momentálne nastavujú rozvrh aby mohli v dohľadnej dobe začať.

Náš vzdelávací program sa nesie pod mottom: "S radosťou za vzdelaním" a radosť a úsmev chceme dopriať aj žiakom, ktorí z rôznych príčin zažívajú školský neúspech. veríme, že  pomocou žiakov, rodičov a doučujúcich prinesie skvalitnenie vedomostí našich žiakov :)

 

Personálne zabezpečenie školy v školskom roku 2021/22

Vedenie školy

Mgr. Peter Šturc - riaditeľ školy, PaedDr. Beata Imreová - zástupkyňa riaditeľa školy

Triedni učitelia

primárne vzdelávanie

nižšie stredné vzdelávanie

I.A

Mgr. Kamila Loskotová

V.A

Mgr. Erika Hašková

II.A

Mgr. Adriana Cucorová

V.B

Ing. Gizela Švecová

II.B

Mgr. Ľubica Gurišová

VI.A

Mgr. Daša Tarišková

III.A

Mgr. Miroslava Bobová

VII.A

Mgr. Veronika Lehotská

III.B

PaedDr. Alexandra Földesiová

VII.B

Mgr. Zuzana Ollerová

IV.A

Mgr. Monika Rudolphi

VIII.A

PaedDr. Eva Čikkelová

IV.B

Mgr. Eva Ginzeryová

IX.A

Mgr. Ivan Kováč

Školský klub detí

Eva Jakubíková,  Ružena Miťková,  Bc. Erika Vargová

Netriedni učitelia

Pedagogické asistentky

Mgr. Gabriela Tóthová , Mgr. Patrik Stankovič

Kristína Lauková, Bc. Mária Kotrusová

Mgr. Lucia Šišková,

Ivana Šipekiová, Simona Švaralová

Mgr. Klaudia Hancková - špeciálny pedagóg, Mgr. Simona Kubalová - školská psychologička

Organizačné pokyny k novému školskému roku

Vážení rodičia a milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021. Uverejňujeme bližšie pokyny k prvému dňu:
7:45 – 8:00           žiaci 2. - 9. ročníka postupne prejdú do svojich učební (bez rodičov)
                                 žiaci 1. ročníka ostávajú so svojimi rodičmi na nádvorí školy

8:00   slávnostné otvorenie školského roka v kmeňových učebniach tried (2. - 9. ročník)
8:00 
 slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníka na nádvorí školy a po jeho ukončení prechod do učebne I.A triedy (len s jedným zo zákonných zástupcov)
Predpokladaný koniec o 9:00.

Poprosíme Vás o dodržanie epidemiologických opatrení: R - O - R, vstup do budovy len s rúškom a dezinfekcia rúk a zaslanie čestného prehlásenia o bezpríznakovosti formou EDUPAGE rodičovského konta.
Rozmiestnenie tried:
prízemie časť A: II.A a II.B
prízemie časť C: III.A a I.A
I. poschodie časť A: III.B a IV.A
I. poschodie časť C: VII.B a IV.B
II. poschodie časť A: VIII.A, IX.A a VII.A
II. poschodie časť B: VI.A
II. poschodie časť C: V.A a V.B
Obedy sa podávajú od piatka 03. septembra 2021
.
Prevádzková doba ŠKD je od 03. septembra 2021 v čase od 6:30 do 16:30Ranná ŠKD vstup o 6:30, resp. 7:00

Odchod z ŠKD: 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30

V piatok 03. septembra  a v pondelok 06. septembra vyučovanie končí:
1. ročník o 10:40
2.-4. ročník o 11:40
5.-9. ročník o 12:35

Všetky udalosti a rozvrh budú postupne aktualizované cez webovú stránku edupage.

 

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu

Žiadame rodičov, ktorí si z nejakého dôvodu neuplatňujú daňový bonus na dieťa, aby do 12. júla 2021 do 12:00 doručili podpísané čestné vyhlásenie. 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti prikladáme v prílohe. Pokiaľ nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, je možné ho vypísať u tajomníčky školy do uvedeného termínu. Tlačivo.

 

Videokonferencia pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia,
spolu s pani učiteľkami by sme sa radi stretli s Vami na online videokonferencii, na ktorej by sme Vám radi predstavili našu školu, informovali Vás o požiadavkách na školskú zrelosť budúceho prváka a odpovedali na Vaše otázky. Videokonferencia je naplánovaná na štvrtok 15.apríla 2021 o 16:00. Pokiaľ by ste mali záujem zúčastniť sa, prosím kontaktujte nás na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  a pošleme Vám prihlasovacie údaje.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, ako aj s našimi budúcimi prvákmi.