facebook_page_plugin

Archív 2011

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu

Žiadame rodičov, ktorí si z nejakého dôvodu neuplatňujú daňový bonus na dieťa, aby do 12. júla 2021 do 12:00 doručili podpísané čestné vyhlásenie. 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti prikladáme v prílohe. Pokiaľ nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, je možné ho vypísať u tajomníčky školy do uvedeného termínu. Tlačivo.

 

Videokonferencia pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia,
spolu s pani učiteľkami by sme sa radi stretli s Vami na online videokonferencii, na ktorej by sme Vám radi predstavili našu školu, informovali Vás o požiadavkách na školskú zrelosť budúceho prváka a odpovedali na Vaše otázky. Videokonferencia je naplánovaná na štvrtok 15.apríla 2021 o 16:00. Pokiaľ by ste mali záujem zúčastniť sa, prosím kontaktujte nás na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  a pošleme Vám prihlasovacie údaje.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, ako aj s našimi budúcimi prvákmi.

 

Zápis do 1. ročníka


Vážení rodičia budúcich prváčikov,
zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 23. - 24.4 2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky. Pre tých, ktorí neprihlásili dieťa elektronicky, môžu svoje dieťa zapísať aj osobne.

V piatok 23.04.2021 od 14.00 h do 18.00 h sa môžete dostaviť osobne na zápis. Podmienkou je max 7 dňový negatívny test, resp. výnimka z testovania. Zápis prebieha bez prítomnosti detí. Prosím prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Rodičov, ktorí podali prihlášku elektronicky, ohlásime po uzavretí prihlášok (na konci apríla) a pozveme ich na overenie a podpis prihlášky. Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na  telefónnom čísle 036/6307370, resp. formou mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podrobnosti o zápise nájdete TU.  Elektronická prihláška TU.

Pozrite si motivačné video o našej škole. video

2% daní

Vážení rodičia a priatelia školy, prosíme Vás o darovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri ZŠ Školská ul. 14 Levice.  Pripájame tlačivo k 2%. Po vyplnení tlačiva je možné ho odovzdať priamo na Daňový úrad v Leviciach alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa ho odovzdáte triednemu učiteľovi spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov. Tlačivo vyhlásenie

Termín na odovzdanie v škole je do 26.4.2021.

Poukázané finančné prostriedky budú použité pre Vaše deti prostredníctvom rozpočtu Rodičovského združenia pri ZŠ Školská ul. 14 Levice.

V mene detí a zamestnancov školy Vám vopred ďakujeme za Vašu pomoc!

 

Hlasujte za projekt EKOŠKOLA


Milí rodičia a  priatelia našej školy!
Chceli by sme  pre Vás a Vaše deti ešte viac spríjemniť prostredie školy. Máme obrovskú šancu vyhrať fantastickú sumu 6000 € na projekt Ekoškola, za ktorý však hlasujte vy.  Preto Vás chceme touto cestou poprosiť, keby ste v dňoch od 2. 9. do 30. 9. išli na nákup do predajne Coop Jednota Levice na ulici Ružová 13,  alebo Zd. Nejedlého 43, alebo Pri Podlužianke 8, a aby ste zahlasovali za náš projekt  - Ekoškola.

 VY HLASUJETE, MY BUDUJEME!  Veríme, že sa nám to spoločne podarí a VYHRÁME!  

Bližšie informácie nájdete na https://www.coop.sk/sk/projekt/103/levice-2020?fbclid=IwAR2PrIFu7N2ReXQd0UJ4LDjPI_yQjqbKqqr6q8vu_7BoOODZBU1Z28K4TfY

Personálne zabezpečenie školského roka 2020/2021

Vedenie školy

Mgr. Peter Šturc - riaditeľ školy

PaedDr. Beata Imreová - zástupkyňa riaditeľa školy

Viera Ščepková – vedúca ŠJ

Mgr. Daša Tarišková – výchovná poradkyňa

Mgr. Ľubica Gurišová – vedúca MZ I. stupňa

PaedDr. Eva Čikkelová – vedúca PK II. stupňa

Triedni učitelia

I. stupeň

II. stupeň

I.A

Mgr. Adriana Cucorová

V.A

Mgr. Daša Tarišková

I.B

Mgr. Ľubica Gurišová

VI.A

Mgr. Veronika Lehotská

II.A

Mgr. Miroslava Bobová

VI.B

Mgr. Zuzana Ollerová

II.B

Mgr. Kamila Loskotová

VII.A

PaedDr. Eva Čikkelová

III.A

Mgr. Monika Rudolphi

VIII.A

Mgr. Ivan Kováč

III.B

Mgr. Eva Ginzeryová

IX.A

Ing. Gizela Švecová

IV.A

PaedDr. Mária Kósová

2020/2021

IV.B

PaedDr. Alexandra Földesiová 

 

 

Školský klub detí

Bc. Erika Vargová – vedúca MZ ŠKD, Eva Jakubíková, Ružena Miťková

Netriedni učitelia

Mgr. Erika Hašková - BIO

Mgr. Patrik Špánik - NAV

Mgr. Patrik Stankovič - TSV, ETV

Mgr. Gabriela Tóthová  SJL, DEJ

Mgr. Lucia Šišková - NAV

 

Ostatní pedagogickí zamestnanci

asistenti učiteľa:  Mária Kotrusová, Kristína Lauková, Ivana Šipekiová, Simona Švaralová

Mgr. Klaudia Hancková

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Simona Kubalová
školský psychológ

Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka

Vážení rodičia,
blíži sa začiatok nového školského roka 2020/2021. V nasledovných dokumentoch (Pokyny k organizácii školského roka, Pokyny ŠKD, Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník pre rodiča) zverejňujeme základné pokyny k jeho organizácii, ktoré sú v súlade s vydanými pokynmi MŠVaVSR. Dúfame, že dodržiavaním pokynov plynule naštartujeme školský rok a po úvodných pár týždňoch sprísnených opatrení môžeme plynule pokračovať vo vzdelávacom procese.
Pokyny k organizácii školského roka. Pozri.
Pokyny ŠKD. Pozri.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nutné vyplniť a priniesť pri nástupe do školy 2. septembra. TU.
Zdravotný dotazník, nutné vyplniť a priniesť do školy 2. septembra. TU.
Vyhlásenie a zdravotný dotazník si môžete aj osobne prevziať vo vestibule školy v čase prázdnin od 7:00-13:00.

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prváčikov!
Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy a sme veľmi radi, že ste sa rozhodli práve pre našu školu.

Zápis sa uskutoční iba elektronicky. Bližšie podrobnosti Vám oznámime na mailovú adresu, ktorú zadáte v prihláške.V prípade, že nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte nás telefonicky na čísle 036/6307370 alebo nám napíšte na:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Poplatok ZRPŠ

Vážení rodičia,
na plenárnom rodičovskom združení dňa 11. 09. 2019 sa pre školský rok 2019/2020 odsúhlasila výška príspevku do ZRPŠ nasledovne:

  • prvé dieťa 18,00 Eur
  • ďalšie dieťa 10,00 Eur

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 30. 9. 2019, a to:

  1. na účet Rodičovského združenia pri VII. ZŠ Levice vedený v Slovenskej sporiteľni:

IBAN: SK69 0900 0000 0002 2248 7758

VS: 20192020

KS: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka + trieda, ktorú aktuálne navštevuje

                     /príkl. Ján Mrkvička, 1.A/ 

Potvrdenie o platbe je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi, prípadne poslať mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  1. alebo v hotovosti triednemu učiteľovi.