facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2019/2020

meno/trieda

súťaž

miesto

pripravoval

Elif Kreci/9.A

DO okres

12.

Tóthová

Lenka Šedivcová/6.A

DO okres

3.

Tóthová

M. Mészaros, M Balogh/9.A

TO okres

2.

Čikkelová

Zuzana Holečková/5.B

MO Z5 okres

5.

Krišková

Nicola Jenisová/5.A

MO Z5 okres

22.

Krišková

Adela Kyselová/5.B

MO Z5 okres

26.

Krišková

Lucia Bohunická/9.A

OANJ okres 1B

8.

Henčeková

Bibiana Dolanská/6.A

OANJ okres 1A

1.

Henčeková

Bibiana Dolanská/6.A

OANJ kraj 1A

3.

Henčeková

Viktória Jančová/5.A

Šaliansky Maťko II.kategória

3.

Tóthová

Laura Pálová/4.A

Vesmír očami detí okres

3.

Rudolphi