facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2017/2018

Meno žiaka

Trieda

Súťaž

Umiestnenie

Pripravoval

Nikola  Jenisová

III.A

OK - Slávik

1. miesto

Mgr. Gurišová

KK - Slávik

2. miesto

Mgr. Gurišová

Danel  Latika

V.A

MO - 5

úspešný riešiteľ

Mgr. Široký

Diana Jenisová

V.A

MO - 5

úspešný riešiteľ

Mgr. Široký

Adam Líška

V.A

Pytagoriáda 5

2. miesto okres

Mgr. Široký

MO 5

úspešný riešiteľ

Mgr. Široký

GO - G

úspešný riešiteľ

Mgr. Kováč

Adrián Slovák

VI.A

OK – ANJ – 1A

6. miesto

Mgr. Henčeková

Ebru Kreci

VII.A

DO - E

7. miesto

Mgr. Tóthová

Emma Maľová

VII.A

FO - Archimediáda

4. miesto

Ing. Švecová

Simona Murajdová

VII.A

FO - Archimediáda

6. miesto

Ing. Švecová

Ižoldová, Dóková, Račková

VII.A

FO - Archimediáda

úspešné r.

Ing. Švecová

Matúš Mesároš

VII.A

FO - Archimediáda

2. miesto

Ing. Švecová

GO - F

14. miesto

Mgr. Kováč

MO - 7

6. miesto

Ing. Krišková

Lukáš Jaslovský

VIII.B

OK ANJ – 1B

6. miesto

Mgr. Henčeková

Benjamín Korbela

VIII.A

OK MO – Z8

2. miesto

Ing. Krišková

OK FO - E

8. miesto

Ing. Švecová

OK GO - E

úspešný riešiteľ

Mgr. Kováč

Marek Holečka

VIII.A

TO – A (člen tímu)

2. miesto

Mgr. Široký

FO - E

9. miesto

Ing. Švecová

Milada Bugárová

VIII.B

DO - D

úspešný riešiteľ

Mgr. Tóthová

FO - E

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Tibor Korcsok

VIII.A

Pytagoráda P8

6. miesto

Ing. Krišková

FO - E

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Martin Chren

VIII.A

FO - E

4. miesto

Ing. Švecová

Samuel Kotrus

IX.A

CHO

9. miesto

Ing. Švecová

Lenka Šušková

IX.A

DO - C

4. miesto

Mgr. Tóthová

FO - E

10. miesto

Ing. Švecová

TO – A (člen tímu)

2.  miesto

Mgr. Široký

 

 

 

Názov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Zodpovedný

cezpoľný beh  žiaci 

11.

 

 

Valkovič, Korbela, Krkoš

VIII.A

IX.A

Líšková

 

cezpoľný beh  žiačky

7.

 

 

Mináriková, Rudolpi, Maľová

 

 

Líšková

 

bedminton žiaci   

1.

2.

 

Korbela,

Valkovič

VIII.A IX.A

Líšková

Šturc

 

bedminton žiačky  

4.

 

 

Juhászová, Pástorová

IX.A

Líšková

 

stolný tenis žiaci

4.

 

 

Korbela, Holečka, Kvanka,  Beňo, Gábrš

IX.A

VIII.A

Kováč

Šturc

stolný tenis žiačky

3.

 

 

Pástorová, Gráfová, Pesekyová, Gábršová

IX.A

VIII.A

Líšková

florbal žiaci

5.

 

 

družstvo

7. – 9. roč.

Kováč

gymnastický štvorboj

kategória A žiaci

kategória B žiaci

kategória C žiaci

3.

4.

2.

 

 

 

družstvá

 

 

Cucorová

Kováč

Líšková

gymnastický štvorboj

kategória A žiačky

kategória B žiačky

kategória C žiačky

 

1.

3.

1.

 

4.

 

5.

 

 

družstvá

 

Líšková

Henčeková

malý futbal ml. žiaci

4.

 

 

družstvo

5.- 7.

roč.

Kováč

MŠO

Stolný tenis

Tenis

Vybíjaná žiačky

5.

2.

2.

2.

 

 

Družstvá

Gráfová

Líška

4. - 5.roč.

 

Líšková

plážové hry – prehadzovaná mix

1.

 

 

Ildžová, Juhászová, Krkoš, Valkovič, Murajdová, Čižmár

 

Henčeková