facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2016/2017

Meno žiaka

Trieda

Súťaž

Umiestnenie

Pripravoval

Adam Líška

IV.A

Pytagoriáda 4

3. miesto okres

PaedDr. Kósová

Benjamín Korbela

VII.A

Matematická olympiáda

Z7 - 5. miesto okres

Ing. Krišková

Marek Holečka

VII.A

Matematická olympiáda

Z7 - 5. miesto okres

Ing. Krišková

Milada Bugárová

VII.A

Matematická olympiáda

Z7 úspešná riešiteľka

Ing. Krišková

Barbora Bušniaková

VIII.A

Matematická olympiáda

Z8 – 4. miesto

Ing. Krišková

Adela Vinczeová

IX.B

Matematická olympiáda

Z9 úspešná riešiteľka

Mgr. Líšková

Lucia Zaiknerová

IX.A

Matematická olympiáda

Z9 úspešná riešiteľka

Mgr. Široký

Lenka Šušková

Patrik Pizúr

VIII.A

Technická olympiáda

4. miesto okres

Mgr. Široký

Marek Holečka

VII.A

Technická olympiáda

3. miesto okres

Mgr. Široký

Marek Holečka

VII.A

Archimediáda

2. miesto okres

Ing. Švecová

Milada Bugárová

VII.B

Archimediáda

3. miesto okres

Ing. Švecová

Martin Chren

VII.A

Archimediáda

6. miesto okres

Ing. Švecová

Benjamín Korbela

VII.A

Archimediáda

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Tibor Korcsok

VII.A

Archimediáda

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Dominika Kušnieriková

VII.B

Archimediáda

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Lenka Šušková

VIII.A

Fyzikálna olympiáda

2. miesto okres

Ing. Švecová

Michaela Hajdúová

IX.B

Chemická olympiáda

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Milada Bugárová

VII.B

Dejepisná olympiáda

5. miesto okres

Mgr. Tóthová

Veronika Szillerová

VII.B

Dejepisná olympiáda

úspešná riešiteľka

Mgr. Tóthová

Lenka Šušková

VIII.A

Dejepisná olympiáda

1. miesto okres, postup na kraj

Mgr. Tóthová

Barbora Bušniaková

VIII.A

Dejepisná olympiáda

4. miesto okres

Mgr. Tóthová

Adela Vinczeová

IX.B

Dejepisná olympiáda

3. miesto okres

Mgr. Tóthová

výber žiakov

6.r.

Na bicykli bezpečne

6. miesto okres

Mgr. Kováč

Michaela Hajdúová

IX.B

… a Slovo bolo u Boha

úspešná riešiteľka

Mgr. Tóthová

Michaela Hajdúová

IX.B

OSJL

5. miesto okres

Mgr. Minárová

Tomáš Pál

V.A

OANJ

5. miesto kraj

Mgr. Ginzeryová

Lenka Jakubíková

IX.B

OANJ

2. miesto okres

Mgr. Ginzeryová

Lukáš Jaslovský

VII.B

OANJ

5. miesto okres

Mgr. Ginzeryová

 

 

 

 

Názov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Zodpovedný

cezpoľný beh  žiakov 

11.

 

 

Valkovič, Pizúr, Kvanka

VIII.A

VII.A

Líšková

 

cezpoľný beh  žiačok

8.

 

 

Murajdová, Hancková, Kupčová

IX.B

VII.A

Líšková

 

bedminton žiakov   

1.

2.

 

Korbela,

Valkovič

VII.A, VIII.A

Líšková

 

bedminton žiačok  

5.- 8.

 

 

Kráľová,

Šipošová

IX.B

VIII.A

Líšková

 

stolný tenis žiakov

4.

 

 

Korbela, Holečka, Kvanka,  Beňo

VII.A

VIII.A

Kováč

florbal žiakov

4

 

 

družstvo

7. – 9- roč.

Kováč

gymnastický štvorboj

kategória A žiaci

kategória B žiaci

kategória C žiaci

4.

5.

2.

 

 

 

družstvá

 

 

Cucorová

Kováč

gymnastický štvorboj

kategória A žiačky

kategória B žiačky

kategória C žiačky

 

2.

2.

1.

 

 

 

4.

 

 

družstvá

 

Líšková

Henčeková

malý futbal ml. žiaci

7.

 

 

družstvo

 

Kováč

MŠO

6. celkovo

 

 

družstvá

 

Líšková

plážové hry – prehadzovaná mix

4.

 

 

družstvo

 

Henčeková