facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2015/2016

Meno žiaka

Trieda

Súťaž

Umiestnenie

Pripravoval

Adam Líška

III.A

Pytagoriáda 3

úspešný riešiteľ

PaedDr. Kósová

Samuel Bôžik

IV.A

Pytagoriáda 4

úspešný riešiteľ

PaedDr. Földesiová

Adrian Slovák

IV.A

Pytagoriáda 4

úspešný riešiteľ

PaedDr. Földesiová

Richard Svetík

IV.A

Pytagoriáda 4

úspešný riešiteľ

PaedDr. Földesiová

Adam Haško

V.A

Pytagoriáda 5

2. miesto okres

Mgr. Široký

Samuel Pásztor

VII.B

Pytagoriáda 7

7. miesto okres

Ing. Krišková

Adam Haško

V.A

Matematická olympiáda

Z5 úspešný riešiteľ

Mgr. Široký

Benjamín Korbela

VI.A

Matematická olympiáda

Z6 úspešný riešiteľ

Mgr. Široký

Milada Bugárová

VI.B

Matematická olympiáda

Z6 úspešná riešiteľka

Ing. Krišková

Lenka Šušková

VII.A

Matematická olympiáda

Z7 úspešná riešiteľka

Mgr. Široký

Barbora Bušniaková

VII.B

Matematická olympiáda

Z7 úspešná riešiteľka

Ing. Krišková

Adela Vinczeová

VIII.B

Matematická olympiáda

Z8 úspešná riešiteľka

Mgr. Líšková

Michal Pelach

IX.A

Matematická olympiáda

Z9 úspešný riešiteľ

Mgr. Široký

Natália Mesárošová

IX.B

Matematická olympiáda

Z9 úspešná riešiteľka

Mgr. Líšková

Natália Mesárošová

IX.B

Fyzikálna olympiáda

2. miesto okres

Ing. Švecová

Natália Mesárošová

IX.B

Fyzikálna olympiáda

úspešná riešiteľka kraj

Ing. Švecová

Lili Ondrejkovič

IX.A

Fyzikálna olympiáda

5.miesto okres

Ing. Švecová

Jakub Lörincz

IX.B

Fyzikálna olympiáda

7. miesto okres

Ing. Švecová

Dávid Školník

IX.B

Fyzikálna olympiáda

7. miesto okres

Ing. Švecová

Lenka Šušková

VII.A

Archimediáda

1. miesto okres

Ing. Švecová

Samuel Kotrus

VII.A

Archimediáda

2. miesto okres

Ing. Švecová

Patrik Pizúr

VII.A

Archimediáda

úspešný riešiteľ

Ing. Švecová

Katarína Juhászová

VII.B

Archimediáda

úspešná riešiteľka

Ing. Švecová

Matúš Mesároš

V.A

Geografická olympiáda

4. miesto okres

Mgr. Kováč

Natália Mesárošová

IX.B

Olympiáda v ANJ

6. miesto okres

Mgr. Henčeková

Martin Nagy

IX.A

Olympiáda v NEJ

4. miesto okres

Mgr. Tarišková

Filip Lomjanský

II.A

Európa v škole

1.miesto (literárne práce)

PaedDr. Kósová

Kurecová - Jenesová

VIII.B

Európa v škole

3. miesto (literárne práce)

Mgr. Minárová

Alex Pál

IV.A

Európa v škole

3. miesto (umelecké práce)

PaedDr. Kósová

Michaela Hajdúová

VIII.B

Európa v škole

3. miesto (literárne práce)

Mgr. Minárová

Dávid Školník

IX.B

Dejepisná olympiáda

1. miesto okres

Mgr. Tóthová

Dávid Školník

IX.B

Dejepisná olympiáda

úspešný riešiteľ kraj

Mgr. Tóthová

Barbora Bušniaková

VII.B

Dejepisná olympiáda

2. miesto okres

Mgr. Tóthová

Lenka Šušková

VII.A

Dejepisná olympiáda

4. miesto okres

Mgr. Tóthová

Adela Vinczeová

VIII.B

Dejepisná olympiáda

5. miesto okres

Mgr. Tóthová

Lili Ondrejkovič

IX.A

Dejepisná olympiáda

7. miesto okres

Mgr. Tóthová

Michalina Šimoneková

VIII.B

Dejepisná olympiáda

úspešná riešiteľka okres

Mgr. Tóthová

Lenka Šušková

VII.A

Technická olympiáda

1. miesto okres

Mgr. Široký

Lenka Šušková

VII.A

Technická olympiáda

3. miesto kraj

Mgr. Široký

Dominika Lörinczová

IX.B

Chemická olympiáda

úspešná riešiteľka okres

Ing. Švecová

Michal Pelach

IX.A

Chemická olympiáda

úspešný riešiteľ okres

Ing. Švecová

N.Gábršová, J.Kasan, B.Korbela D.Kušnieriková

6.r.

Na bicykli bezpečne

1. miesto okres

5. miesto kraj

Mgr. Kováč

A.Haško, M.Mesároš, S.Murajdová, L.Ildžová

5.r

Biologická olympiáda

3. miesto okres

Mgr. Murajdová

Kristína Hancková

VIII.B

Slávik Slovenska

2. miesto okres

Mgr. Gurišová

Diana Jenisová

III.A

Slávik Slovenska

3. miesto okres

Mgr. Gurišová

Adrián Slovák

IV.A

Slávik Slovenska

3. miesto okres

Mgr. Gurišová

Martina Števiarová

IX.A

Dilongova Trstená

2. miesto Slovensko

Mgr. Gurišová

Michaela Hajdúová

VIII.B

„... a slovo bolo u Boha ...“

3. miesto kraj

Mgr. Tóthová

Michaela Hajdúová

VIII.B

Kráľove Šahy

2. miesto Slovensko

Mgr. TóthováNázov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval

Gymnastický štvorboj

 

1.

2.

1.

2.

4.

3.

5.

 

5.

 

 

A kat. dievčatá

B kat. dievčatá

C kat. dievčatá

A kat. chlapci

B kat. chlapci

C kat. chlapci

.

Líšková, Henčeková

 

 

Kováč

Volejbal

4.

   

dievčatá, chlapci

 

Henčeková

Vybíjaná

4.

   

dievčatá

 

Henčeková

Stolný tenis

5.

   

chlapci

 

Kováč

Malý futbal DôveraCup

1.

5.

 

ml. žiaci

 

Kováč

Malý futbal JednotaCup

5.

   

st. žiaci

 

Kováč

Cezpoľný beh

6. m diev.

   

Murajdová – 7. miesto jednotlivci

IX.A

 

Mestská športová olympiáda

tenis

stolný tenis

6. m.

 

2.

2.

   

škola

 

Líška

Števiarová

 

 

III.A

VIII.A

 

Majstrovstvá SR vo výrazových tancoch

   

2.
2.

 

VI.B

 

Majstrovstvá SR vo výrazových tancoch

   

1.

 

VII.B

 

Majstrovstvá SR vo výrazových tancoch

   

2.

 

VIII.B

 

Majstrovstvá SR vo výrazových tancoch

   

2.m.

Cena poroty

Sarah Ginzery

Samuel Maťo

III.A

 

Majstrovstvá Európy

vo výrazových tancoch

   

2. Európa

 

VII.B

 

Majstrovstvá Európy

vo výrazových tancoch

   

1.

Európa

 

VIII.B

 

Majstrovstvá Európy

vo výrazových tancoch

   

1.m.

Cena poroty

Europa

Sarah Ginzery

Samuel Maťo

III.A