facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 sme sa v predmetových olympiádach a postupových súťažiach umiestnili na 3. mieste v okrese Levice a na 6. mieste v športových súťažiach.

Meno žiaka

Trieda

Súťaž

Umiestnenie

Pripravoval

Viki Siládiová

III.A

Pytagoriáda 3

1. miesto okres

Rudolphi

Matej Mészáros

IV.B

Pytagoriáda 4

1. miesto okres

Kósová

Adam Haško

IV.B

8. miesto okres

Kósová

Milada Bugárová

V.B

Pytagoriáda 5

14. miesto okres

Krišková

Dominik Valkovič

VI.B

Pytagoriáda 6

 

2. miesto okres

Krišková

Lenka Šušková

VI.A

7. miesto okres

Široký

Barbora Bušniaková

VI.B

15. miesto okres

Krišková

Jakub Lörincz

VIII.B

Pytagoriáda 8

 

6. miesto okres

Líšková

Dominika Lörinczová

VIII.B

12. miesto okres

Líšková

Adam Haško

IV.B

Logická olympiáda

úspešný riešiteľ celoslovenského kola

Rudolphi

Krišková

Beny Korbela

V.A

Matematická olympiáda

 

3. miesto okres

Široký

Milada Bugárová

V.B

8. miesto okres

Krišková

Marek Holečka

V.A

12. miesto okres

Široký

Barbora Bušniaková

VI.B

4. miesto okres

Krišková

Michal Pelach

VIII.A

1. miesto okres

Široký

Veronika Bušniaková

IX.A

8. miesto okres

Krišková

Natália Mésárošová VIII.B

Fyzikálna olympiáda

 

3. miesto okres

Švecová

Jakub Lörincz

VIII.B

9. miesto okres

Švecová

Peter Ambrózai

VIII.B

9. miesto okres

Švecová

Ema Rýdza

VIII.B

9. miesto okres

Švecová

Dávid Školník

VIII.B

9. miesto okres

Švecová

Lili Ondrejkovič

VIII.A

7. miesto okres

Švecová

Filip Zaikner

IX.B

9. miesto okres

Švecová

Timotej Štefanko

IX.A

9. miesto okres

Švecová

Adam Tkáč

IX.A

11. miesto okres

Švecová

Bronka Harezníková

VII.B

Archimediáda

2. miesto okres

Švecová

Adela Vinczeová

VII.B

2. miesto okres

Švecová

Michalina Šimoneková

VII.B

4. miesto okres

Švecová

Dominika Števiarová

VII.A

7. miesto okres

Švecová

Kristína Hancková

VII.B

8. miesto okres

Švecová

Beny Korbela

V.A

Geografická olympiáda

 

5. miesto okres

Kováč

Nathalia Forgáčová

V.B

16. miesto okres

Kováč

Natália Mesárošová

VIII.B

19. miesto okres

Kováč

Veronika Bušniaková

IX.A

8. miesto okres

Kováč

Lenka Jakubíková

VII.B

Olympiáda v ANJ

 

10. miesto okres

Ginzeryová

Ema Rýdza

VIII.B

6. miesto okres

Henčeková

Sára Kurecová

VII.B

Olympiáda v NEJ

3. miesto okres

Tarišková

Martin Nagy

VIII.A

3. miesto okres

Tarišková

Alžbeta Krišková

IX.A

Olympiáda v SJL

10. miesto okres

Tóthová

Michaela Hajdúová

VII.B

Šaliansky Maťko

3. miesto okres

Minárová

Laura Takácsová

Nicol Šabíková

IX.A

Európa v škole

3. miesto okres

Tóthová

Lenka Šušková

VI.A

Dejepisná olympiáda

 

úspešná riešiteľka okres

Tóthová

Dávid Školník

VIII.B

1. miesto okres

Tóthová

Dávid Školník

VIII.B

9. miesto kraj

Tóthová

Lili Ondrejkovič

VIII.A

4. miesto okres

Tóthová

Filip Zaikner

IX.B

1. miesto okres

Tóthová

Filip Zaikner

IX.B

12. miesto kraj

Tóthová

Veronika Bušniaková

IX.A

3. miesto okres

Tóthová

Adam Füri

IX.B

10. miesto okres

Tóthová

Družstvo

5., 6.r.

Na bicykli bezpečne

2. miesto okres

Kováč

Martina Števiarová

VIII.A

Slávik Slovenska

2. miesto okres

Gurišová

Daniela Harezníková

IX.B

Chemická olympiáda

úspešná riešiteľka okres

Švceová

Družstvo

5. roč.

Biologická olympiáda

 

Murajdová

 

Názov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval

Gymnastiký štvorboj

 

1.

1.

2.

1.

5.

4.

 

3.

 

B kat. dievčatá

C kat. dievčatá

A kat. chlapci

C kat. chlapci

.

Líšková, Henčeková

Kováč

Kováč

Volejbal - žiačky

3.

   

žiačky

 

Líšková

Bedminton - dievčatá

2.

   

Takácsová, Šabíková

IX. A

Líšková

Cezpoľný beh

2.

   

Grman

IX.A

 

Mestská športová olympiáda

plávanie

stolný tenis

7.

 

1.

3.

   

družstvo

 

Grman

Števiarová

 

 

IX.A

VIII.A

 

Štafetový beh

3.

   

st. žiaci

 

Líšková

Majstrovstvá SR vo výrazových tancoch

 

   

1.

2.

 

V.B

Kluchová

Gurišová

   

2.

 

VI.B

Kluchová

Murajdová

   

1.

 

VII.B

Kluchová

Murajdová

Majstrovstvá Európy

vo výrazových tancoch

   

3. Európa

 

V.B

Kluchová

Gurišová

   

3.

Európa

 

VII.B

Kluchová

Murajdová