facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2012/2013

Názov vedomostnej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval

Biologická olympiáda

4.kat. E

 

 

V. Murajdová

D. Števiarová

Z. Horváthová

A. Vinczeová

V.B

Murajdová

Dejepisná olympiáda

2. kat. D

4. kat. D

2. kat. E

3. kat. E

2. kat. F

10.

 

7.

 

S. Gunárová

N. Siekelová

V. Bušniaková

A. Furi

L. Ondrejkovič

VIII. A

VIII. A

VII. A

VII. B

VI. A

Tóthová

Európa v škole

1.

3.

1.

 

J. Ševčík

N. Mesárošová

IX. B

VI. B

Tóthová

Adamová

Európa v škole

3.

 

 

N. Henželová

D. Lukáčová

IV. A

IV. A

Kósová

Fyzikálna olympiáda

8. kat. F

11. katF

 

 

P. Mumperová

N. Siekelová

VIII. A

VIII. A

Švecová

Švecová

Archimediáda

1. kat.G

6. kat.G

12. katG

12. katG

 

 

F. Zaikner

T. Štefanko

M. Mozdík

A. Tkáč

VII. A

VII. A

VII. A

VII. A

Švecová

Švecová

Švecová

Švecová

Matematická olympiáda

3.-10. m

19.-21.

5.-6.

13.-20.

13.-20.

 

 

M. Pelach

J. Lorincz

V. Bušniaková

N. Siekelová

S. Gunárová

VI. A

VI. B

VII. A

VIII. A

VIII. A

Široký

Líšková

Krišková

Krišková

Krišková

Olympiáda v ANJ

8.

12.

 

 

V. Bušniaková

B. Šinková

VII. A

IX. B

Pankuličová

Pankuličová

Olympiáda v SJL

10.

 

 

M. Kúdelová

IX. B

Tóthová

Pytagoriáda

8.-9.

6.-7.

10.-11.

8.-10.

8.-10.

15.

4.-5.

 

 

 

M. Holečka

L. Košinárová

L. Zaiknerová

J. Lorincz

P. Ambrózai

N. Mesárošová

V. Bušniaková

III.B

V. B

V. A

VI. B

VI. B

VI. B

VII. A

Foldesiová

Široký

Krišková

Líšková

Líšková

Líšková

Krišková

Technická olympiáda

5. kat B

6. kat B

5. kat A

 

12. katA

 

 

F. Zaikner

S. Mráz

R. Beneš - P. Bielesch

J. Macák - D. Jenes

VII. B

VI. A

IX. B

 

VIII. A

Krišková

Široký

Krišková

 

Široký

Slávik

1.

3.

 

M. Števiarová

VI. A

Gurišová

Na bicykli bezpečne

4.

 

 

P. Pánik,

B. Pristyáková

K. Foltánová

R. Šipoš

VI. A

Kováč

Kráľove Šahy

 

 

2.

M. Hajdúová

V. B

Tóthová

Biblická olympiáda

5.

 

 

K. Števková, Z. Havettová, A. Krišková

VII. A

Šišková

Čepček

3.

 

 

Martina Števiarová

VI.A

Gurišová

 

Názov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval

Atletika     - chlapci

                 - dievčatá

beh na 60 m

hod kriketovou loptičkou

 

vrh guľou

 

skok do diaľky

štafeta 4 x 60 m

3.

7.

1.

2.

3.

2.

2.

1.

 

 

4.

 

Družstvo chlapcov

družstvo dievčat

M. Régi

D. Foťko

L. Maskaľ

 

Horniak

A. Orolínová

družstvo dievčat

 

 

IX. B

IX. B

IX. A

 

IX. B

VIII. A

Kováč

Líšková

 

Futbal - minifutbal

1.

3.

 

Korbela, Pištek, Valkovič, Gábrš, Pizúr, Holečka, Farkaš

3., 4. ročník

Kováč

Gymnastika štvorboj - dievčatá

 

                                - chlapci

1. kat. A

1. kat. B

3. kat. A

2. kat. B

7.

5.

 

družstvo dievčat

družstvo dievčat

družstvo chlapcov

družstvo chlapcov

 

Líšková,

Murajdová

Kováč

Volejbal

3.

3.

 

 

družstvo chlapcov

družstvo dievčat

 

Kováč

Líšková

Stolný tenis

4.

 

 

Régi, Jančo Král

 

 

Cezpoľný beh

5.

 

 

Régi

 

Kováč

Mestská športová olympiáda

4.

 

 

družstvo chlapcov a dievčat

 

Líšková

Kováč

Beh o putovný pohár primátora mesta

1.

3.

 

 

mladší žiaci

starší žiaci

 

Líšková