facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2011/2012

Naša škola obsadila 3. miesto v okrese Levice a 19. miesto v Nitrianskom kraji v predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Výsledky pozri tu.

Názov súťaže Kolo Žiak Pripravoval Kolo Žiak Pripravoval
  okres kraj
Kráľove Šahy   nepostúpili        
Šaliansky Maťko   nepostúpili        
Hviezdoslavov Kubín 2.-I Hajdúová Tóthová      
... a slovo bolo u Boha       3.-I Hajdúová Tóthová
        1. III Vaškovičová Tóthová
Slávik Slovenska   nepostúpili        
Biologická olympiáda 4.-F Števiarová, Mésárošová,Varga,Lörinczová Murajdová  
Chemická olympiáda nezapojili sme sa
Dejepisná olympiáda 1. -C Beneš T.

Tóthová

9. -C Beneš

Tóthová

  6. - C Mančík D

Tóthová

   

Tóthová

  7. - D Ševčík J.

Tóthová

   

Tóthová

  1. - E Gunárová Sz.

Tóthová

8. -E Gunárová  
  8. - E Siekelová N.

Tóthová

     
  2. - F Zaikner F.

Tóthová

     
  5. - F Mozdík M.

Tóthová

     
Európa v škole nezverejnené výsledky
Fyzikálna olympiáda 4. - F Horniak K. Švecová      
  8. - F Kúdelová M.

Švecová

     
  3. - E Šuška R.

Švecová

14. Šuška R.  
  4. - E Beneš T.

Švecová

11. Beneš T.  
  6. -E Orolín T.

Švecová

12. Orolín T.  
  7. -E Hancková H.

Švecová

úsp. Hancková H.  
  8. - E Bálint D.

Švecová

     
Archimediáda 1. Siekelová

Švecová

     
  3. Mumperová

Švecová

     
  16. Gunárová

Švecová

     
  17. Boldišová

Švecová

     
Geografická olympiáda 7. - I Rýdza E. Kováč      
  9. - H Bušniaková V.

Kováč

     
  4. - E Beneš T.

Kováč

     
Matematická olymp. 5.- Z5 Pelach M. Široký      
  9.-Z5 Ambrózai P. Líšková      
  22.-Z5 Lörincz J. Líšková      
  5.-Z6 Zaikner F. Široký      
  5.-Z6 Bušniaková V. Líšková      
  3.-Z9 Beneš T. Široký 18. Beneš T. Široký
  3.-Z9 Hancková H. Široký      
Olympiáda v ANJ 9.-1B Soványová D. Pankuličová      
  16.-1A Gunárová Sz. Ginzeryová      
Olympiáda v NEJ 5.-1B Zambojová Tarišková      
Olympiáda v SJL 2.-C Hancková H. Tóthová      
Pytagoriáda 3.-P5 Pelach Široký      
  5.-P5 Lörincz Líšková      
  13.-P6 Bušniaková Líšková      
Technická olympiáda 4.-A Šuška-Močko

Široký

     
  2.-B Zaikner

Široký

     
  1. Športové súťaže
Názov súťaže Kolo Žiak Pripravoval
Malý futbal žiaci Jednota Cup Okres – 3. miesto družstvo Kováč
Atletika Okres chlapci - 6. miesto   Kováč
  Hod kriket.loptičkou - 3. miesto Maskaľ L. Kováč
  Guľa – 7. miesto Horniak K. Kováč
  Výška - 10. miesto Régi M. Kováč
  Diaľka – 3. miesto Ševčík J. Kováč
  1000 m – 10. miesto Ševčík J. Kováč
  60 m – 6. miesto Régi M. Kováč
  Okres dievčatá – 10. miesto   Líšková
  Diaľka – 7. miesto Orolínová A. Líšková
Cezpoľný beh Obvod – 2. miesto Régi, Králik, Bálint Kováč
Florbal Obvod-starší žiaci 4. miesto   Kováč
  Obvod -staršie žiačky 4. miesto   Líšková
Gymnastický štvorboj Okres A – 3. miesto družstvá dievčat Líšková, Murajdová
  Okres B – 1. miesto družstvá dievčat Líšková, Murajdová
  Okres C – 2. miesto družstvá dievčat Líšková
  Okres A – 3. miesto družstvo chlapcov Kováč
  Okres B – 2. miesto družstvo chlapcov Kováč
  Okres C – 2. miesto družstvo chlapcov Kováč
Mestská športová olympiáda 4. miesto družstvá chlapcov a dievčat