facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2010/2011

 

Krajský školský úrad zverejnil výsledky škôl za školský rok 2010/2011. Naša škola sa umiestnila na 2. mieste v okrese a 9. mieste v Nitrianskom kraji v   hodnotení predmetových olympiád a postupových súťaží.

 

           Celoslovenské testovanie deviatakov 2011 

predmet  úspešnosť školy  percentil 

umiestnenie

v rámci Levíc 

rozdiel oproti

priemeru v SR 

Matematika

60,2  79,5  +7,3 

SJL

68,4  88,9  +10,2 

 

Výsledky žiakov v predmetových olympiádach a postupových súťažiach                                                        

Názov súťaže Kolo Žiak Pripravoval Kolo Žiak Pripravoval
  okres kraj
Kráľove Šahy   nepostúpili        
Šaliansky Maťko   nepostúpili        
Hviezdoslavov Kubín 2. - III.kat Vaškovičová Tóthová      
Slávik Slovenska   nepostúpili        
Biologická olympiáda 2. Sedmokrásky Murajdová Bušniaková, Takácsová, Ráczová, Grman, Zaikner
Chemická olympiáda nezapojili sme sa
Dejepisná olympiáda 1. - C Gerši Tóthová 7. - C Gerši Tóthová
  2. - C Vizi Tóthová 6. - C Vizi Tóthová
  2. - D Beneš Tóthová 3. - D Beneš Tóthová
  5. - D Vrecník Tóthová      
  2. - E Ševčík Tóthová      
  3. - F Siekelová Tóthová      
  4. - F Horňáčková Tóthová      
  9. - F Mumperová Tóthová      
Európa v škole nezapojili sme sa
Fyzikálna olympiáda 7.-8. - E Rédli Švecová 30-33 Rédli Švecová
    Gerši Švecová 25 Gerši Švecová
  1. - F Beneš Švecová      
  2. - F Šuška Švecová      
  4. - F Hancková Švecová      
  6. - F Orolín Švecová      
  8. - F Bálint Švecová      
Archimediáda 2. Kúdeľová Švecová      
  3. Horniak Švecová      
  4. Slušná Švecová      
  5. Šulková Švecová      
  6. Ševčík Švecová      
  13-14 Czúdorová Švecová      
  17 Régi Švecová      
Geografická olympiáda 4. - I Bušniaková Kováč      
  13. - H Mumperová Kováč      
  4. - F Beneš Kováč      
  12. - E Gerši Kováč      
Matematická olymp. 1. - Z5 Bušniaková Líšková      
  14. - Z5 Zaikner Široký      
  5. - Z9 Gerši Široký 11.-Z9 Gerši Široký
  15. - Z9 Rédli Krišková      
  2. - Z6 Mumperová Krišková      
  6. - Z8 Beneš Široký      
  7. - Z8 Hancková Široký      
Olympiáda v ANJ 9. - 1B Hricová Pankuličová      
Olympiáda v NEJ 1. - 1C Hricová Tarišková 4. - 1C Hricová Tarišková
Olympiáda v SJL 15. - C Hebertová Bátovská      
Pytagoriáda 3. - P3 Guthi Földesiová      
  3. - P4 Ambrózai Imreová      
  8. - P4 Pelach Maračková      
  13. - P4 Mésárošová Imreová      
  2. - P5 Zaikner Široký      
  3. - P5 Bušniaková Líšková      
  21-24 P6 Mumperová Krišková      
  27. - P6 Siekelová Krišková      
  3. - P7 Búri Krišková      
  2. - P8 Beneš Široký      
Technická olympiáda 1. Rédli, Nízl Tarišková 4. Nízl, Vizi Tarišková
  3. Juhász, Rapavý Tarišková      
  4. Močko, Šuška Široký      
  6. Beneš, Vaškovič Široký      
  9. Mančík, Bálint Široký      
  21. Hancko, Mráz Široký      

 Športové súťaže 

Názov súťaže Umiestnenie Žiak Vyučujúci
MO stolný tenis 3. Močko, Hancko 8bMarföldi 9a Kováč, Šturc
MO plávanie 2. Hancková, Šturcová 8bGrman 5a, Rédli 9b Líšková, Kováč, Šturc
Gymnastický štvorboj 1. okres5. kraj Dievčatá A kat. Líšková, Murajdová
Gymnastický štvorboj 1. okres5. kraj Dievčatá B kat. Líšková, Murajdová
Gymnastický štvorboj 1. okres3. kraj Dievčatá C kat. Líšková
Gymnastický štvorboj 3. okres Chlapci A kat. Líšková
Gymnastický štvorboj 1. okres2. kraj Chlapci B kat. Kováč
Gymnastický štvorboj 1. okres1. kraj7. Slovensko Chlapci C kat. Kováč
Malý futbal 2. Jančo, Madarász, Králik, Dávid, Hancko, Močko, Bálint, Rapavý, Rédli Kováč
Minifutbal 3. Jančo, Madarász, Králik, Dávid, Hancko, Močko, Bálint, Rapavý, Rédli Kováč
MŠO 3. Dievčatá volejbal Líšková
Pohár primátora - beh 3. Ševčík, Takáč, Šabíková, Orolínová Líšková, Kováč