facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2018/2019

 

meno/trieda

súťaž

miesto

pripravoval

Marek Holečka/9.A

OK Chemickej olympiády

12

Švecová

OK FO E okres

2

Švecová

OK FO E kraj

4

Švecová

OK TO A

1

Čikkelová

KK TO A

2

Čikkelová

Martin Chren/9.A

OK Chemickej olympiády

13

Švecová

OK Fo E okres

1

Švecová

OK FO E kraj

10

Švecová

OK TO A

1

Čikkelová

KK TO A

2

Čikkelová

Milada Bugárová/9.B

OK DO C

14

Tóthová

OK FO E

6

Švecová

OK MO

15

Krišková

Veronika Szillerová/9.B

OK DOC

17

Tóthová

Ebru Kreci/8.A

OK DO D

2

Tóthová

Alex Rádsetoulal/7.A

OK DO E

11

Tóthová

Soňa Lindnerová/7.A

OK FO G Archimediáda

1

Švecová

Dalibor Tomaškovic/7.A

OK FO G Archimediáda

9

Švecová

Tomáš Jakubík/7.A

OK FO G Archimediáda

11

Švecová

Jakub Grman/7.A

OK FO G Archimediáda

13

Švecová

Matúš Mesároš/8.A

OK FO F

3

Švecová

OK Pytagoriáda P8

11

Krišková

Benjamín Korbela/9.A

OK GO E

13

Kováč

OK MO Z9 okres

7

Krišková

Tibor Korcsok/9.A

OK ANJ 1B

9

Henčeková

Sofia Ráchelová/9.A

KK ANJ 1C

9

Henčeková

Nina Vidličková/3.A

OK Pytagoriáda P3

14

Rudolphi

Nela Pokoraczká/4.A

OK Pytagoriáda P4

20

Földesiová

Linda Lehocká/4.A

OK Pytagoriáda P4

20

Földesiová

Zuzana Holečková/4.B

OK Pytagoriáda P4

38

Kósová

Filip Lomjanský/5.A

OK Pytagoriáda P5

13

Čikkelová

Marcel Berkesi/7.A

OK TO B

12

Čikkelová

Diana Jenisová/6.A

Slávik Slovenska 2.kat

3

Gurišová

Holečka, Chren, Korcsok, Korbela

Náboj Junior - okres

1

Krišková, Švecová

Korcsok, Ráchelová, Mumper

Word Snap

Jazyková suťaz

1

Hencekova

 

 

Názov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Zodp.

 bedminton CH   

1.

1.

8.

 Korbela, Holečka

IX.A

Kováč

 

florbal CH

1.

7.

 

družstvo

 

 

Kováč

 

stolný tenis CH

4.

 

 

Holečka, Kvanka, Chren

IX.A

Kováč

 

 stolný tenis D

3.

 

 

Gráfová, Gábršová, Pesekyová

IX.A

VII.A

Šturc

 

basketbal CH

3.

 

 

družstvo

 

Kováč

 

malý futbal ml. žiaci

3.

 

 

družstvo

 

Kováč

futbal CH

3.

 

 

družstvo

 

Kováč

gymnastický štvorboj

kategória A žiaci

kategória B žiaci

kategória C žiaci

2.

4.

2.

 

 

 

družstvá

 

 

Bobová

Kováč

 

gymnastický štvorboj

kategória A žiačky

kategória B žiačky

kategória C žiačky

 

4.

1.

4.

 

 

5.

 

 

 

družstvá

 

Bobová

Loskotová

Földesiová

Hašková

Henčeková

MŠO

Stolný tenis

basketbal

Vybíjaná žiačky

3.

1.,3.

2.

3.

 

 

družstvo

Gráfová, Holečka