facebook_page_plugin

Pedagogickí zamestnanci

P. č. Meno a priezvisko Triednictvo Aprobácia
1. Mgr. Kamila Loskotová I.A 1. – 4. roč
2. Mgr. Adriana Cucorová II. A 1. – 4. roč.
3. Mgr. Ľubica Gurišová II. B 1. – 4. roč.
4. Mgr. Miroslava Bobová III. A 1. - 4. roč.
5. PaedDr. A. Földesiová III.B 1. – 4. roč., ANJ
6. Mgr. Monika Rudolphi IV.A 1. - 4. roč.
7. Mgr. Eva Ginzeryová IV. B 1. - 4. roč, ANJ
8. Mgr. Erika Hašková V.A BIO-MAT
9. Ing. Gizela Švecová V. B FYZ
10. Mgr. Daša Tarišková VI.A výchovná poradkyňa NEJ
11. Mgr. Veronika Lehotská VII.A ANJ
12. Mgr. Zuzana Ollerová VII.B MAT
13. PaedDr. Eva Čikkelová VIII.A- vedúca PK MAT-TECH
14. Mgr. Ivan Kováč  IX.A TSV-GEO
15. Mgr. Gabriela Tóthová   SJL-DEJ
16. Mgr. Patrik Stankovič   TSV_ETV
17. Mgr. Filip Gulai   NAV
18. Mgr. Lucia Šišková   NAV
19. Ivana Šipekiová   asistent učiteľa
20. Mária Kotrusová   asistent učiteľa
21. Mgr. Klaudia Hancková  inkluzívny tím školský špeciálny pedagóg
22. Mgr. Simona Kubalová inkluzívny tím školský psychológ
23. Kristína Lauková inkluzívny tím asistent učiteľa
 24. Simona Švaralová inkluzívny tím asistent učiteľa
25. Bc. Erika Vargová vedúca MZ ŠKD vychovávateľka ŠKD
26. Gabriela Szobyová   vychovávateľka ŠKD
27. Ružena Miťková   vychovávateľka ŠKD
28.  Eva Jakubíková   vychovávateľka ŠKD