facebook_page_plugin

Pedagogickí zamestnanci

P. č. Meno a priezvisko Triednictvo Aprobácia
1. Mgr. Zuzana Kleinová 0. A 1. – 4. roč
2. Mgr. Miroslava Bobová I.A 1. – 4. roč.
3. Mgr. Kamila Loskotová I. B 1. – 4. roč.
4. Mgr. Adriana Cucorová II. A 1. – 4. roč.
5. Mgr Ľubica Gurišová II. B- vedúca MZ 1. - 4. roč.
6. PaedDr. Mária Kósová III. A 1. – 4. roč.
7. PaedDr. A. Földesiová III.B 1. - 4. roč.,ANJ
8. Mgr. Monika Rudolphi IV.A- špeciálny pedagóg 1. - 4. roč
9. Mgr. Eva Ginzeryová IV. B 1. - 4. roč.,ANJ
10. Mgr. Elena Henčeková V. A- vedúca PK TSV-ANJ
11. Ing. Ivana Krišková V.B MAT
12. PaedDr. Eva Čikkelová VI.A MAT-TECH
13. Mgr. Miriam Adamová VII.A SJL-ETV
14. Ing. Gizela Švecová  VIII.A FYZ
15. Mgr. Daša Tarišková  IX.A- výchovná poradkyňa NEJ
16. Mgr. Ivan Kováč   TSV-GEO
17. Mgr. Gabriela Tóthová   SJL-DEJ
18. Mgr. Ida Kopernická   NAV
19. Mgr. Lucia Šišková   NAV
20. Mgr. Erika Hašková   BIO-MAT
21. Ivana Šipekiová   asistent učiteľa
22. Bc. Erika Vargová  vedúca MZ ŠKD vychovávateľka ŠKD
23. Ružena Miťková   vychovávateľka ŠKD
24.  Eva Jakubíková   vychovávateľka ŠKD
 25. Gabriela Szobyová   vychovávateľka ŠKD
26. Ema Bariaková   asistent učiteľa