facebook_page_plugin

Súčasnosť

     S radosťou za vzdelaním je motto našej školy, ktoré je obsahom školských vzdelávacích programov. V školskom roku 2021/2022 školu navštevuje 256 žiakov v 14 triedach a 92 žiakov v 4 oddeleniach ŠKD.


 • Zameranie školy
  o    vytvárame pohodové školské prostredie
  o    zdravo sa učíme
  o    vychovávame celistvú ľudskú osobnosť
  o    vytvárame informačné prostredie
  o    športujeme
  o    máme partnera v zahraničí
  o    rozvíjame samosprávnu demokraciu
  o    máme rozpracované preventívne programy
  o    komunikujeme s verejnosťou

  Ponúkame
  o    kvalitný výchovno-vzdelávací proces, hodiny ANJ so zahraničným lektorom
  o    digitálne technológie výučby formou interaktívnych tabúľ
  o    kvalitnú prípravu na testovanie, predmetové olympiády a súťaže
  o    bohatú športovú, kultúrnu a charitatívnu činnosť
  o    špeciálno-pedagogické poradenstvo inkluzívneho tímu
  o    prácu na projektoch
  o    exkurzie a výlety na Slovensku i v zahraničí
  o    tematické, výchovno-vzdelávacie dni a týždne