facebook_page_plugin

História

      Prvé stránky histórie školy sa začali písať 1. septembra 1998. Základná škola, Školská ul. 14 v Leviciach je základnou školou na sídlisku Vinohrady. Súčasťou školy sa v roku 2000 stala pobočka Tekovskej knižnice - oddelenie detskej literatúry. Priestory telocvične a školskej jedálne s kuchyňou boli dobudované v roku 2002 - 2003. Posledný pavilón s odbornými učebňami bol slávnostne otvorený v 2005. O rok neskôr bolo dokončené multifunkčné ihrisko a v roku 2008 vďaka Enviroprojektu bola vybudovaná „ekoučebňa“ s jazierkom a altánkom. Za pomoci rodičov a rodičovského združenia bolo zriadené oddychovo-relaxačné centrum - farebné átrium. V roku 2020 bol zrekonštruovaný povrch multifunkčného ihriska za finančnej podpory Úradu vlády SR a mesta Levice.