facebook_page_plugin

Záujmové útvary

Dejepisný

Mgr. Gabriela Tóthová

utorok 14:00

Cvičenia zo SJL

Mgr. Miriam Adamová

pondelok 14:00

Cvičenia z MAT

Ing. Ivana Krišková

utorok 14:00

DFS Vinička

Mgr. Adriana Cúcorová

pondelok 13:30

Divadelný

Mgr. Ľubica Gurišová

pondelok 13:30

Fyzikálny

Ing. Gizela Švecová

štvrtok, piatok  14:00

Počítačový PaedDr. Beata Imreová

piatok 13:30

Prírodovedný PaedDr. Mária Kósová streda 13:30

Matematický

PaedDr. Eva Čikkelová štvrtok 14:00
 
Výtvarný Mgr. Miroslava Bobová pondelok 13:30
Gymnastický Mgr. Erika Hašková štvrtok 14:00
Športový Mgr. Peter Šturc štvrtok 14:00
Športový Mgr. Kamila Loskotová streda 13:30
Loptové hry Mgr. Ivan Kováč

pondelok  14:00