facebook_page_plugin

Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov

    V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov“, ktorý je spolufinancovaný ESF v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, od marca 2020 funguje na škole inkluzívny tím. Súčasťou tímu sú dve pedagogické asistentky a od septembra 2020 aj školská špeciálna pedagogička a školská psychologička. Projekt trvá do augusta 2022 a jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Informácie o činnosti školského špeciálneho pedagóga TU, školského psychológa TU.

Znaky publicity NP POP:  https://archiv.mpc-edu.sk/sk/np-pop1/logotypy-a-manual-pre-informovanie-a-publicitu-0