facebook_page_plugin

Aktivity v čajovni

Náš projekt sa sľubne rozbehol začiatkom nového roka 2020. Žiaci II. stupňa v rámci hodín informatiky, biológie , techniky ako aj v priebehu záujmovýc h útvarov si pripravovali aktivity, plagáty, prednášky zbieraním rôznych druhov informácií k tematike zdravej výživy, zdravého spôsobu života. Aktivita "Prečo zdravo" v mesiacoch január až marec pozostávala z prípravy plagátov, výrobe pexesa, príprava prednášok, žiaci sa popasovali i s tvorbou zdravého jedálníčka.

Aktivita "Naučme sa žiť zdravo" prebiehala následne, žiaci odprezentovali svojim spolužiakom, ako aj žiakom I. stupňa svoje prednášky. Súčasťou prednášok bola príprava ochutnávky zdravých jedál, chutných čajov, deti si zahrali pexeso, poskladali pyramídu zdravia ...

Počas hodín informatiky a na počítačovom krúžku sme s pomocou členov žiackeho parlamentu sprístupnili informácie na facebookovom profile našej školy , založili sme si aj instagramový profil a tiež sme si založili webovú stránku https://zsskolska14lv4.webnode.sk/, na ktorú žiaci prispievali zaujímavými postrehmi.