facebook_page_plugin

Projekt Cloetta

Zámerom projektu Čajovňa pod hruškou, ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska, fond Cloetta, je motivácia žiakov k zdravému stravovaniu a znova naštartovanie zmeny vedúcej k prevencii obezity sprievodnými výchovno-vzdelávacími a zároveň zábavnými a hravými aktivitami. Východiskom projektu bude založenie čajovne v priestoroch školskej kuchynky, ktorá bude na tieto účely zrevitalizovaná a stane sa centrom zdravého diania svojím kultúrnym stravovacím prostredím. "Maskotom" premeny bude ovocný strom hruška, ako ovocný symbol Tekovského regiónu, ktorý sa bude objavovať v dekoráciách čajovne, v zariadení a pod.

Aktivity našej školy zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu u detí spočívajú v propagácii konzumácie ovocia a zeleniny v rámci tematicky zameraných týždňov zdravej výživy, ale i v rámci stravovania v školskej jedálni. Okrem toho podporujeme i pohybovú aktivitu žiakov. Realizovali sme projekt NDS Cloetta - 8. ročník (2016-2017), ktorý bol primárne určený pre žiakov I. stupňa a zameraný na zdravý životný štýl. Pri sledovaní správania sa žiakov sme si všimli: obedy v školskej jedálni sú pestré, obsahujú všetky zložky správnej výživy, vo veľkej miere je zastúpená čistá voda ako nápoj k jedlu. Deti mladšieho školského veku, ktorým rodičia ešte pripravujú desiaty, nemajú problém so zdravou výživou, pravidelne chodia na obedy do školskej jedálne. V predchádzajúcich projektoch sme sa vždy aj primárne zamerali na mladšiu vekovú kategóriu, pri ktorej sme aj dosiahli významné zmeny v ich správaní sa k svojmu zdraviu. V pripravovanom projekte sa zameriame na starších žiakov. Projekt prebieha v mesiacoch december 2019 – máj 2020.

V rámci projektu sme pripravili pre deti aktivity:

  • Prečo zdravo? – príprava plagátov, hier, prezentácií, videí ....
  • Naučme sa žiť zdravo – prednášky pre spolužiakov spojené s ukážkou i ochutnávaním zdravých jedál
  • Ovocné olympijské hry – vyvrcholenie projektu športovými, tvorivými a hlavne zdravými aktivitami