facebook_page_plugin

Pripravované akcie 2019/2020

Mesiac

Akcia

Zodpovednosť

SEPTEMBER

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia (05.09.)

Kósová, Kováč

Filmové predstavenie Kto bude ďalší

TU 7,8,9 ročník

Európsky deň jazykov (25.,26.09.)

Henčeková

Týždeň mobility, Dopravný kurz pre I. stupeň (.09)

Bobová

Európsky týždeň športu  (27.9)

Čikkelová + parlament

OKTÓBER

Ročníkové exkurzie(07,08.10)

Krišková

Imatrikulácia prvákov (09.10.)

Cucorová, Gurišová

Týždeň zdravej výživy (14.10-18.10.)

Vargová

Deň seniorov - aj my sme boli mladí (23.10.)

Vargová

Halloweenske popoludnie 2.st, tekvičkové aktivity 1.st (29.10.)

parlament, Čikkelová, TU

NOVEMBER

Komparo 8, 9 (14.11.)

Imreová

Testovanie T5 (20.11.)

Imreová

Pedagogická rada (13.11.)

Šturc, Imreová

DECEMBER

Vianočné zvyky a tradície

Vargová, Tóthová,

Vianočný večierok zamestnancov (13.12)

Henčeková + 2. st.

Vianočný benefičný koncert (18.12.)

Gurišová, Tóthová, Földesiová

JANUÁR

Ples rodičov (31.01., 07.02)

Šturc

Lyžiarsky výcvik (20.01-24.01.)

Kováč

Pedagogická rada (29.01)

Šturc, Imreová

FEBRUÁR

Deň otvorených dverí (24.02 - 28.02)

Imreová, Bobová

MAREC

Deň učiteľov -  2,3 dňový pobyt Dudince resp. B. Štiavnica v apríli

Šturc

 

 

APRÍL

T9 - 2018 (01.04.)

Imreová

Veľkonočné trhy (02.04 - 07.04.)

Vargová

Pedagogická rada (15.04)

Šturc, Imreová

Zápis do 1. ročníka (. 04.)

Imreová, Gurišová, Cucorová

MÁJ

Majáles (30.04.)

Šturc, Gurišová

Návšteva partnerskej školy v Náměšti na Hané (25.05 - 29.05) 3 dni

Šturc

Dopravný kurz II. stupeň (18.05 - 22.05)

Kováč

Prijímacie skúšky (11.05, 14.05)

Tarišková

JÚN

Účelové cvičenie OŽaZ (II. stupeň, 23.06)

Kováč

pedagogická rada (24.06)

Šturc, Imreová

výlety (po 24.06)

TU