facebook_page_plugin

Akcie školy - Október 2019

Mesiac úcty k staším

Mesiac október nám pripomína, že je to mesiac úcty k starším. Úcta k tým, ktorí čestne a svedomito pracovali, aby svojim deťom dopriali čo najviac. Je to úcta aj k naším rodičom a prarodičom. V stredu 23. októbra deti ŠKD spolu s vychovávateľkami pripravili pre starých rodičov pekne, príjemné popoludnie kde spievali krásne piesne,  tancovali a recitovali básne, ktorými vyjadrili úctu k starým rodičom. Deti boli odmenené veľkým potleskom a žiarivým úsmevom na tvári.  Všetkým starým rodičom želáme pevné zdravie, veľa blízkych priateľov, dlhý život, lásku a pohodu...

Týždeň zdravej výživy

Týždeň od 14.10. do 18.10.2019 sa niesol v duchu zdravej výživy. Počas celého týždňa boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity spojené so zdravou výživou a správnou životosprávou. Každý deň v tomto týždni bol niečím iným zaujímavým a príťažlivý. Pondelok, ktorý mal názov "ovocný" deň, žiaci ochutnávali rôzne druhy ovocia, pripravovali misy a chutné šaláty. Utorok " zeleninový " deň, sa spájal s ochutnávkou rôznych druhov zeleniny. V stredu sme mali "mliečny" deň a deti si priniesli na desiatu rôzne mliečne výrobky. Vo štvrtok bol "športový" deň, deti športovali na hodinách telesnej výchovy a popoludní v ŠKD. Piatok bol "Deň bez stresu" a v tento deň prebehla aj súťaž o "Najkrajšie JABLKO", ktorú vyhlásil školský parlament. Prežili sme spolu týždeň plný pekných zážitkov a získali sme množstvo nových a užitočných informácií.

Imatrikulácia prvákov

Mnohí z nás si pamätajú svoj prvé kroky do školy. Dieťa sa stáva žiakom, neučí sa len čítať, písať, počítať, ale musí si plniť povinnosti, čím sa u neho rozvíja zodpovednosť. Prvé úlohy, ktoré na ne kladie škola zvládli. Všetky ďalšie chcú plniť zodpovedne ďalej a to slávnostne sľúbili dňa 9.10.2019 na imatrikulácii prvákov. Spolu so svojimi pani učiteľkami  Miroslavou Bobovou a Kamilou Loskotovou pripravili pre rodičov pásmo básničiek. Pán riaditeľ každému prváčikovi odovzdal osvedčenie o tom, že sú už naozajstní veľkí prváci a zaželal im veľa úspechov v škole. Školský parlament pod vedením pani učiteľky Evy Čikkelovej si pre žiakov pripravil veľa krásnych darčekov. Občerstvenie, ktoré pripravili mamičky z obidvoch tried, chutilo všetkým. My všetci prváčikom držíme palce, aby sa im darilo plniť svoj sľub nielen v prvej triede, ale počas celého ďalšieho štúdia na našej škole.