facebook_page_plugin

Akcie školy - Marec 2020

Poplatky ŠKD

Prosíme rodičov, aby  poplatky za ŠKD za mesiace máj – jún neuhrádzali.
Ak ste už niektorí medzitým poplatky uhradili a ŠKD bude aj naďalej mimo prevádzky, finančné prostriedky Vám budú vrátené na účet.

Usmernenie

Milí rodičia, žiaci, kolegovia

Situácia s koronavírusom ovplyvňuje školstvo a my musíme reagovať a prispôsobiť sa situácii, ktorá nám prinesie mnoho komplikácii, ale ja verím, že to zvládneme a hlavne, že ostaneme všetci v dobrom zdraví. Na základe usmernenia  ministerstva školstva Vás informujem o opatreniach v školstve, ktoré sa nás týkajú (Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/):

 • prerušenie vyučovania (vzdelávania) od 30.3.2020 do odvolania,
 • ruší sa testovanie pre deviatakov T9-2020,
 • prihlášky na stredné školy do 15.5.2020, potvrdenie od lekára nebude potrebné,
 • prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr 14 dní po obnovení vyučovania,
 • zápis detí do 1. ročníka od 15. do 30. apríla bez osobnej prítomnosti žiaka.

Na každé opatrenie bude vydaný konkrétny pokyn aj podľa usmernenia nadriadených orgánov, ktorý bude zverejnený na našej webovej stránke.

Robíme všetci maximálne preto, aby naši žiaci a naše rodiny zvládli túto situáciu. Žiaci dostávajú pokyny k samoštúdiu prostredníctvom stránok www.skolska14lv.edupage.org  a www.bezkriedy.sk. Učitelia komunikujú so svojimi žiakmi a rodičmi rôznymi spôsobmi a všetci spoločne sa snažia o to, aby sme túto situáciu zvládli. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na našej mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujem Vám za vzájomnú spoluprácu a pochopenie. Viem, že to spoločne zvládneme.
S prianím rodinnej pohody a pevného zdravia

 Mgr. Peter Šturc

riaditeľ školy

 

 

Prerušenie vyučovania

Na základe nariadenia vlády SR sa prerušuje vyučovanie na škole v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Žiaci sa počas týchto 2 týždňov budú vzdelávať samoštúdiom, materiály získajú od vyučujúcich, poprípade budú zverejnené na stránke edupage formou správy (odporúčame si nainštalovať aplikáciu do mobilu) alebo na portáli bezkriedy.sk. Konzultovať učivo s učiteľmi môžu dohodnutou formou s vyučujúcimi v pracovnom čase od 8:00 do 14:00. Komunikácia s učiteľmi bude prebiehať výlučne elektronickou formou. V prípade, že neviete prihlasovacie mená, resp. heslá kontaktujte nás prostredníctvom triedneho učiteľa, resp. na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prosíme rodičov, aby pristupovali k prerušeniu vyučovania zodpovedne a nezabúdali, že sa jedná o preventívne opatrenie. Odporúčame žiakom zdržiavať sa v domácom prostredí!

 

Usmernenie

V súvislosti so šírením koronavírusu žiadame rodičov, aby deti s akýmkoľvek podozrením na ochorenie,

neposielali do školy a kontaktovali svojho detského lekára.

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19 a na základe usmernenia MŠVVaŠ  pre školy a školské zariadenia zverejňujeme odporúčania:

 1. Ak sa žiaci vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt  koronavírusualebo boli v kontakte s nakazenou osobou, tak počas 14 dní od návratu musia kontrolovať svoj zdravotný stav a odporúča sa ostať doma.
 2. V prípade, že sa u dieťaťa objavia príznaky – zvýšená teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov a hlavy, únava, musí:
 • ostať doma, lekára kontaktovať telefonicky a riadiť sa jeho pokynmi,
 • v prípade, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, lekár po ňu pošle špeciálnu sanitku, táto osoba nesmie ísť sama na pohotovosť alebo infekčné oddelenie,
 • ak uvedené príznaky nebudú ťažké, môže obvodný lekár nariadiť karanténu doma,
 • škole sa zakazuje organizovať výlety, exkurzie, iné podujatia do zahraničia s výskytom vírusu.

Prosíme zákonných zástupcov a zamestnancov školy, aby sa riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. regionálnych úradov a dodržiavali preventívne hygienické opatrenia.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu

- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami

- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

 

Beseda so spisovateľom

Dňa 4.3. sa žiaci ročníkov 0. - 4. zúčastnili besedy so spisovateľom Kvetoslavom Krnáčom v priestoroch pobočky Tekovskej knižnice u nás na Vinohradoch. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti Týždňa slovenských knižníc. Kvetoslav Krnáč je autorom detských knižočiek o malom chlapcovi, ktorého pomenoval Zvedajko. Píše veselé príbehy, v ktorých si deti obľúbia hlavného hrdinu - Zvedajka, ktorý je presne taký hravý, zvedavý a nezbedný ako všetky deti. Okrem zábavy knižočky ponúkajú aj poučenie a nové zaujímavé poznatky. Pán Kvetoslav Krnáč alias "Dedko Kvetko" - ako jedna z postáv Zvedajkových príbehov - zložil k príbehom aj dve piesne. Pred touto besedou oslovil pani učiteľku Ľubicu Gurišovú, aby tieto piesne naspievala s deťmi z divadelného krúžku. Dievčatá túto úlohu zvládli a ich spev spestril dramatizáciu príbehu počas besedy.