facebook_page_plugin

Akcie školy - Február 2020

Deň otvorených dverí

Dňa 13.februára sa naša škola naplnila malými predškolákmi z MŠ Hlboká, Vojenská a z Kalinčiakova. V tento deň sa u nás konal Deň otvorených dverí pod názvom Šašovanie. Jednotlivé stanovištia a aktivity, ktoré si pani učiteľky pripravili  boli nielen zábavne, ale aj poučné. Za splnenie úlohy získali jednu časť PUZZLE, na ktorom bola časť šaša. Po splnení všetkých úloh získali štyri časti, ktoré si odnášali do škôlok, kde si ich vyfarbia. Na záver ich v telocvični čakal veselý šašo - skvelý Romanko Mihálka, ktorý všetkých rozveselil zábavnými aktivitami. S usmiatymi tváričkami a darčekmi odchádzali deti domov. Na všetkých sa opäť tešíme v apríli, pri zápise do 1. ročníka.

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ školy ponúka voľné  pracovné miesta na obsadenie nasledovných pozícií:
asistent učiteľa - informácie TU
školský špeciálny pedagóg - informácie TU
školský psychológ- informácie TU

Všetky pozície sú na dobu určitú najneskoršie do 31.8.2022