facebook_page_plugin

Akcie školy - December 2019

Vianočný benefičný koncert

Rok sa zišiel s rokom a už po desiatykrát sa stretli 17.decembra 2019 o 16.30 hodine rodičia, starí rodičia či priatelia školy v priestoroch Kostola Cirkvi bratskej v Leviciach, na tradičnom benefičnom koncerte. Poetický predvianočný adventný večer iskril hovoreným slovom – recitáciou básní Milana Rúfusa, tancom klasickým i moderným, nádherným spevom, hrou na klavíri, tradíciami našich predkov, vinšami, koledami v podaní súboru Vinička, tanečným a speváckym vystúpením detičiek z MŠ Vojenská a MŠ Hlboká, rytmickými piesňami hudobnej skupiny MAPS. Všetci si spoločne želali, aby na svete nebolo sporov a svárov, aby si ľudia vychádzali navzájom v ústrety. Rozdúchať plamienok lásky v ľudskej duši a odhodlanie pomôcť chorým a núdznym bolo mottom benefičného koncertu.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom, pani učiteľkám, ktoré s láskou pripravovali tento program a v  neposlednom rade rodičom, starým rodičom či priateľom školy , ktorí finančne podporili túto myšlienku. Výťažok v sume 1300 eur sa prerozdelí nasledovným subjektom:

  • OZ Krídelko, Levice
  • OZ pre deti postihnuté s Downovým syndrómom so sídlom v Leviciach
  • Obyvateľom mesta Prešov postihnutých tragédiou na Mukačevskej ulici

Pytagoriáda

Dňa 11. a 12.12. 2019 sa uskutočnil 41. ročník školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá má medzi našimi žiakmi svojich  priaznivcov. Príkladom toho bolo 66 odvážlivcov tretieho až ôsmeho ročníka, ktorí sa rozhodli zmerať si sily a vedomosti so svojimi rovesníkmi. Najúspešnejší z každého ročníka postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 24. a 25. marca 2020. Gratulujeme a držíme palce. A ktorí boli najúspešnejší? Pozrite sa sami:

 

KATEGÓRIA

MENO

PRIEZVISKO

BODY

ZA

ÚLOHY

BODY

ZA

ČAS

BODY

SPOLU

 

P3

SAMUEL

BOBČíK

10

10

20

BIANKA

SZÚDYOVÁ

10

10

20

 

P4

SOFIA

BALTAZÁROVÁ

13

9

22

NINA

VIDLIČKOVÁ

12

8

20

LIANA

KLUBICOVÁ

11

7

18

VILIAM

DRÁB

10

8

18

EMMA

DUDÁŠOVÁ

10

6

16

MIROSLAV

BUDINSKÝ

12

3

15

 

P5

TAMARA

CHMELOVICSOVÁ

12

7

19

NELA

POKORACZKÁ

11

8

19

ZUZANA

HOLEČKOVÁ

11

7

18

 

VIKTÓRIA

JANČOVÁ

10

7

17

 

NINA

FORGÁČOVÁ

11

4

15

 

P6

ROMANA

ŠTUTIKOVÁ

10

5

15

BIBIANA

DOLANSKÁ

10

5

15

MAXIMILIÁN

MIZERÁK

11

3

14

LENKA

ŠEDIVCOVÁ

10

3

13

 

P7

DANIEL

LATIKA

10

1

11

KORNEL

KOPÓCS

10

1

11

 

P8

RICHARD

SVETÍK

12

3

15

TOMÁŠ

JAKUBÍK

10

3

13

Gratulujeme

Vystúpenie detí v Kalinčiakove

Tak ako každý rok, aj teraz v nedeľu 8.12.2019 sme sa vybrali do Kalinčiakova s divadelným súborom Vinohradníček a s  deťmi z ŠKD (odd. p. vychovávateľky Ruženky Miťkovej) spríjemniť predvianočné posedenie dôchodcov. Deti sa predstavili krátkym divadielkom a svojimi piesňami a tancami rozveselili všetkých prítomných. V závere vystúpenia sme obyvateľov Kalinčiakova obdarovali drobnými darčekmi, ktoré vyrobili žiaci ročníkov 1. - 3., v súťaži organizovanej školským parlamentom, v októbri tohoto roku. Deduškov a babičky sme milo prekvapili a ani deti neodišli bez odmeny. Tešili sa z veľkého potlesku a drobných sladkostí.