facebook_page_plugin

Akcie školy - Jún 2020

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ školy ponúka dve voľné pracovné miesta pre učiteľa 2. stupňa na vyučovanie aprobačných predmetov anglický jazyk, matematika, telesná a športová výchova.
Bližšie informácie o pracovnom mieste nájdete TU.

Organizačné pokyny

Milí žiaci,

oznamujeme vám, že v pondelok 22. júna 2020 otvárame brány našej školy aj pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Tieto dni využijeme na odovzdanie a prevzatie učebníc, úpravu priestorov učební, ale hlavne na osobné stretnutie našich žiakov a učiteľov po vyše troch mesiacoch dištančného vzdelávania v 6.-9. ročníku.

Základné organizačné pokyny:

 1. koncoročná pedagogická rada bude v stredu 24. júna 2020, do pondelka 22. júna majú možnosť žiaci, ktorí počas prerušenia vyučovania nepracovali, preukázať pri osobnom stretnutí s vyučujúcim výsledky svojho snaženia. Pokiaľ tak neurobia, budú na konci augusta preskúšaní. Bližšie informácie získate u triedneho učiteľa.
 2. Triedy I. stupňa a 5. ročníka pokračujú v doterajšom režime. V piatok 26. júna riaditeľ školy nariaďuje povinný nástup všetkých žiakov  1. - 5. ročníka - odovzdanie a prevzatie učebníc.
 3. Ostatné ročníky majú povinný nástup na jeden deň (začiatok o 8:00 koniec o 12:35) nasledovne:
  • Pondelok 22. júna 2020 – IX.A, odovzdanie čipov, čistenie učebne, skriniek, odovzdávanie učebníc, stretnutie s vyučujúcimi,
  • Streda 24. júna 2020 – VIII.A, čistenie učebne, skriniek, odovzdávanie a prevzatie učebníc, stretnutie s vyučujúcimi,
  • Štvrtok 25. júna 2020 – VII.A, čistenie učebne, skriniek, odovzdávanie a prevzatie učebníc, stretnutie s vyučujúcimi,
  • Piatok 26. júna 2020  - VI.A, čistenie učebne, skriniek, odovzdávanie a prevzatie učebníc,
  • Piatok 26. júna 2020 - povinný nástup všetkých žiakov  1., 2., 3., 4., 5. ročníka - čistenie učebne, skriniek, šatní, odovzdávanie a prevzatie učebníc.
 4. Školská jedáleň poskytne záujemcom v dňoch, kedy budú v škole, obedy. Prihlásiť sa na stravovanie môžete v systéme IŽK - edupage, prípadne u vedúcej školskej jedálne telefonicky na čísle 036 6301216. Prihlásenie na stravu je potrebné uskutočniť do 19. júna 2020 do 12:00. Po tomto termíne už nie je možné sa prihlásiť na stravu.
 5. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v triedach s triednymi učiteľmi v utorok 30. júna 2020 v čase od 8:00 do 9:00. Žiaci si prevezmú vysvedčenia, prípadne oznámenia o termíne preskúšania. V tento deň nie je školský klub a v jedálni sa nevarí.
 6. Pri pobyte v budove školy je potrebné nosiť ochranné rúška. Dezinfekčné prípravky na ruky budú k dispozícii pri vchode do budovy vo vestibule.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Mgr. Peter Šturc - riaditeľ školy