facebook_page_plugin

Akcie školy - Október 2018

Deň seniorov alebo Aj my sme boli mladí

Október je výnimočným mesiacom, ktorý patrí starším ľuďom. Tento mesiac by nám mal všetkým pripomínať, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí, pretože oni si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť a úctu ako sa nám zdá.

Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, ktorá by mala byť spontánna. Starší ľudia si ju zaslúžia pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú aj nám ich deťom. My sme si pre našich starých rodičov pripravili 24. októbra kultúrny program kde vystúpili deti z ŠKD. Deti spievali piesne, tancovali, recitovali a úsmev na tvári im vyčarila vtipná scénka. Starí rodičia deti odmenili veľkým potleskom a milým úsmevom.

Týždeň zdravej výživy

V dňoch od 15. do 19. októbra sa uskutočnili aktivity v rámci  Týždňa zdravej výživy. Celý týždeň prebiehal v znamení rôznych zaujímavých a pútavých akcií. Boli to výstava ovocia a zeleniny, rôzne rozhovory, kvízy, prezentácie o zdravej výžive, ochutnávky, zdravé maškrtenie, zhotovenie ovocných a zeleninových šalátov, výtvarná tvorba a športovanie.

Tohtoročný týždeň zdravej výživy sa opäť vydaril. Deti si rozšírili vedomosti a poznatky v tejto oblasti, ale zažili aj príjemné chvíle pri jednotlivých aktivitách a pochutili sa na zdravých dobrotách, ovocí, zelenine a mliečnych výrobkoch.

V rámci týždňa zdravej výživy si žiaci 8.A triedy urobili ochutnávku plodov z vlastných záhrad, pozreli si prezentáciu na tému zdravej, racionálnej výživy  a nečinné nezostali ani ich ruky a kreativita -  v skupinách vytvorili pútavé plagáty: Reklamný plagát k akcii, Pyramídu potravín, Zdravé verzus nezdravé, Človeka – zdravá strava, zdravé srdce!

MO v bedmintone

Žiaci IX.A triedy Benjamín Korbela a Marek Holečka vyhrali majstrovstvá okresu v bedmintone a postupujú na krajské kolo. Srdečne blahoželáme!

Imatrikulácia prvákov

Keď sa prváci v škole trošku osmelili, keď sa im už aj prvé  písmenká napísať podarili, vtedy prišiel čas, aby sme ich v škole slávnostne privítali a do dlhých študentských liet uviedli. Imatrikulácia sa konala 8. októbra  a  prváci okrem skladania prváckeho sľubu zarecitovali aj milé básničky a pesničky. A aby im nebolo smutno, prišli ich povzbudiť rodičia a pani učiteľky z materskej školy. Pán riaditeľ im odovzdal certifikáty a poprial mnoho úspechov v škole.

Projektové stretnutie Erasmus+ Litva

Posledný septembrový týždeň sa v Litve uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus +, ktorého sa zúčastnili  dvaja pedagógovia a dve žiačky ôsmeho ročníka  zo ZŠ, Školská 14 v Leviciach. Okrem nás sa stretnutia zúčastnili aj učitelia a žiaci z ďalších šiestich krajín: Bulharsko, Grécko, Litva, Poľsko, Portugalsko a Taliansko. Projekt je zameraný na rozvíjanie európskeho cítenia a tak cieľom stretnutia bolo vymeniť si navzájom svoje skúsenosti prostredníctvom zaujímavých hier a aktivít, rozvíjajúcich tie správne hodnoty, ktoré by mal mať každý  občan Európskej únie.       Rovnako  cieľom  bolo aj zhodnotiť doterajšiu prácu na projekte a dohodnúť ďalšie postupy a stratégie. Žiaci boli ubytovaní v rodinách, čím mali jedinečnú príležitosť spoznať miestnu kuchyňu, zvyky, kultúru a boli nútení komunikovať v cudzom jazyku, v angličtine. Navštívili sme hlavné mesto Vilnius a mestečko Visaginas, v ktorom sa nachádzala hosťujúca škola. Videli sme veľa zaujímavých historických miest, ako aj skanzen , v ktorom každý mal možnosť upiecť si svoj vlastný chlieb v starodávnej peci. Deti boli nadšené všetkými pripravenými aktivitami a výletmi,  pretože  ich navzájom zblížili, vytvorili medzi nimi  vzácne priateľstvá a zanechali krásne spomienky.