facebook_page_plugin

Akcie školy - Január 2019

Lyžiarsky výcvik 2019

V dňoch 14.1. - 18.1. 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v prekrásnom prostredí strediska Ski Telgárt. Inštruktormi kurzu boli páni učitelia Ivan Kováč, Peter Šturc a pani učiteľka Eva Čikkelová. Všetci žiaci zvládli základné oblúčiky a na záver výcviku prebehla súťaž v slalome. Výsledky slalomu chlapci: 1. Matej Mészáros, 2. Samuel Maťo, 3. Jakub Grman.  Dievčatá: 1. Eliška Lomjanská, 2. Veronika Dóková, 3. Melánia Birdáčová. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďaľší lyžiarsky výcvik.

Dobročinná zbierka

Rodina Šallaiovcov, ktorá vlastní farmu v Studenej doline, prišla pri požiari o strechu nad hlavou. Samotní členovia rodiny ledva stihli vybehnúť von z domu a ujsť tak pred plameňmi. Ich farma je cieľom vychádzok našich žiakov v rámci hodín prvouky, či prírodovedy. Soňa a Jurko Šallaiovci sú zároveň bývalými žiakmi našej školy. Snahou nás všetkých je pomôcť tejto rodine v jej najťažších chvíľach. Iniciatíva zamestnancov, žiakov a rodičov našej školy pomôcť prekonať tieto ťažké chvíle, vyústila do dobročinnej finančnej zbierky, v ktorej sa vyzbierala pekná suma: 920 €

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a prajeme rodine Šallaiovcov veľa sily v týchto ťažkých chvíľach.

Rodičovské združenie

Triedne konzultačné rodičovské združenie sa uskutoční dňa 9.1.2019 od 15:00 do 18:00.