facebook_page_plugin

Akcie školy - December 2018

Vianočné prázdniny

Prajeme vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku. Vyučovanie začína dňa 8.1.2019 (utorok) 

Zasadnutie RZ

Zasadnutie výboru RZ a Rady školy sa uskutoční dňa 18.12.2018 (utorok) o 17:00 v zborovni školy