facebook_page_plugin

Slávik Slovenska

Tak ako každý rok, aj teraz sa 3. apríla uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Súťažiaci mali možnosť predviesť svoj talent v speve krásnych slovenských ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a popredné miesta v prvej kategórii si vyspievali sestry Baltazárové, tesne za nimi skončila ako tretia Katka Labudová. V druhej kategórii si prvé a druhé miesto vyspievali sestry Jenisové. Na treťom mieste sa umiestnila Kamilka Kišková. Víťazkám gratulujeme a Sofinke a Dianke držíme palce v okresnom kole.