facebook_page_plugin

Akcie školy - Október 2017

Aj my sme boli mladí

Október je mesiac, pre ktorý je typické zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb a posledných teplých lúčov slniečka. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života. Aj naši žiaci sa pod vedením vychovávateliek v ŠKD rozhodli spríjemniť deň starým rodičom. Vzdali tak úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Krátkym kultúrnym predstavením sme im vyjadrili našu úctu a úprimné poďakovanie za ich prácu, cenné rady, slová povzbudenia a pomoc pri výchove.

Imatrikulácia

Mnohí z nás si pamätajú svoj prvé kroky do školy. Dieťa sa stáva žiakom, neučí sa len čítať, písať, počítať, ale musí si plniť povinnosti, čím sa u neho rozvíja zodpovednosť. Prvé úlohy, ktoré na ne kladie škola zvládli. Všetky ďalšie chcú plniť zodpovedne ďalej a to slávnostne sľúbili dňa 18.10.2017 na Imatrikulácii prvákov. Spolu so svojimi pani učiteľkami  Mirkou Bobovou a Kamilkou Loskotovou pripravili pre rodičov pásmo básničiek a veselý tanček. Pani zástupkyňa Beátka Imreová každému prváčikovi odovzdala osvedčenie o tom, že sú už naozajstní veľkí prváci. A my všetci im držíme palce, aby sa im darilo plniť svoj sľub nielen v prvej triede, ale počas celého ďalšieho štúdia na našej škole.    

MO v bedmintone

Dňa 23.10.2017 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v bedmintone. Naši žiaci Benjamín Korbela 8.A a Dominik Valkovič 9.A obsadili 1. miesto a postupujú na majstrovstvá kraja. Srdečne blahoželáme!
24.10.2017 družstvo dievčat v zložení - S.Pástorová a K.Juhászová obsadili 4.miesto