facebook_page_plugin

Akcie školy - Máj 2018

Deň matiek v ŠKD

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. 16.mája sme si Deň matiek pripomenuli aj u nás v ŠKD. Byť mamou, je najkrajšie "povolanie" v živote každej ženy. Deň matiek je čas povedať naším mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Naši žiaci mamičkám vyjadrili vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Túto vďačnosť sme vyjadrili s láskou pripravovaným kultúrnym programom a malým darčekom v podobe kvetinky.

Šikana a medziľudské vzťahy

V piatok 11.5. 2018 žiaci 6., 7. a 8.ročníka absolvovali prednášku „Šikana a medziľudské vzťahy“ s lektorkou Petrou - OZ ACET SR . Ako sa páčila ?  Tu je zopár názorov  :)

  • Na začiatku sme sa zoznámili a robili rôzne aktivity ohľadom šikany. Aktivity boli zaujímavé. Lektorka Petra nám na konci vyrozprávala svoj príbeh s hlbokou myšlienkou a ponaučením. Dúfam, že si každý z nás z tejto prednášky niečo odniesol.   V.S.
  • Páčilo sa mi keď lektorka rozprávala o svojom živote a keď nad tým ostatní premýšľali.   E.G.
  • Prednáška bola skvelá . Veľmi sa mi páčil príbeh zo života. Robili sme skvelé aktivity, mohli sme povedať svoj názor. Lektorka nám dala úžasné rady do života, hlavne o šikane, ukázala ako rýchlo sa z obete môže stať agresor. Som rada, že som sa mohla toho zúčastniť.             T.K.
  • Prednáška bola vynikajúca, zaujímavá a pravdivá. Lektorka Petra bola milá a chápavá, všetkých si vypočula. Zaujímal ju náš názor a nás jej príbeh. Takéto prednášky by mohli byť aj častejšie. Mňa to bavilo a aj aktivity boli zábavné.    M.B.
  • Prednášku viedla Petra a mohla by chodievať častejšie. Bola to najlepšia prednáška akú sme kedy mali. Bola zaujímavá a cítila som sa príjemne. Robili sme zaujímavé a zábavné aktivity. Prednáška mi dala veľa , obohatila moje poznatky o šikanovaní.   A.T.

Majáles 2018 - Učíme sa muzikálom

Dňa 4. mája sa v areáli základnej školy konal v poradí už 7. ročník tradičného majálesu, ktorý bol zároveň aj oslavou 20. výročia založenia školy. Pozvaní hosti mali možnosť vidieť hudobno- tanečný program, po ktorom nasledovalo stavanie mája, vystúpenie DFS Vinička, bohatá tombola, výborné občerstvenie a deti sa mohli povoziť na kolotoči či poníkovi, vyšantiť sa na skákacom hrade a do tanca hrala hudobná skupina Remix. Osláv školy sa zúčastnili  aj pedagógovia a žiaci z  partnerskej školy v Náměšti na Hané.
Ďakujeme všetkým zamestnancom a sponzorom, ktorí sa podieľali na príprave tohoto veľkolepého podujatia.
Rodičovské združenie ďakuje Mestu Levice za poskytnutú dotáciu, ktorou finančne podporila uvedenú akciu.