facebook_page_plugin

Akcie školy - Február 2018

Športová olympiáda v ŠKD

Rôzne športové disciplíny si žiaci ŠKD vyskúšali počas športovej olympiády, ktorá sa konala 21.2. 2018 v telocvični. Radosť z hry, súťaživosť a predovšetkým dobrá nálada sprevádzala žiakov počas krásneho športového popoludnia. Na záver všetkých čakala medaila a sladká odmena.

Projekt Vedomostné ostrovy

Vďaka podpore projektu Nadáciou Volkswagen Slovensko máme v našej škole od februára inštalovaný VEDOMOSTNÝ OSTROV. Je to interaktívny kiosk s troma dotykovými obrazovkami, ktorý využívajú deti počas celého dňa. Tí menší obohacujú svoje poznatky z oblasti dopravnej výchovy a starší žiaci si na animovanom ostrove našli veľa vedomostí z oblasti nemeckého jazyka, techniky, fyziky a ekológie. Súčasťou vedomostného ostrova sú aj digitálne učebnice z fyziky, nemčiny a dopravnej výchovy. Maskotom vedomostného ostrova je zvedavé zviera lemur Emur. Špeciálna aplikácia navádza deti overovať získané informácie napr. domácim pokusom, či inou projektovou činnosťou. V závere školského roka si žiaci overia svoje vedomosti rôznymi vedomostnými kvízmi. Tak všetkým našim žiakom prajeme veľa chuti a zábavy s Emurom!

Úprava vyučovania

Vo štvrtok 15. februára 2018 z dôvodu konania okresného kola Dejepisnej olympiády na našej škole, udeľuje riaditeľ školy voľno z organizačných dôvodov pre žiakov 7. a 8. ročníka. Obed pre žiakov je zabezpečený, podáva sa do 13:15.

Karneval v ŠKD

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. Aj u nás v ŠKD sa konal karneval, ktorý už deti dlho očakávali. S radosťou si do školy priniesli masky a už sa nevedeli dočkať kedy karneval začne. Vo vyzdobenej telocvični ich privítal šašo Roman, ktorý deti zabával veselým programom. Karneval finančne sponzorovala pani Lea Homala.