facebook_page_plugin

Akcie školy - December 2017

Vianočný benefičný koncert

Rok sa zišiel s rokom a 18. decembra 2017 sa  o 17. hodine  stretli rodičia, starí rodičia a priatelia školy na vianočnom benefičnom koncerte v Kostole Cirkvi bratskej v Leviciach. Je to tradičné niekoľkoročné podujatie školy, ktoré je sprevádzané veľkou účasťou rodičov i starých rodičov a všetkých tých, ktorí  sú ochotní pomôcť ľuďom v núdzi či zlepšiť životné podmienky pri rôznych závažných ochoreniach.

Tento rok rozprávková Popoluška otvárala oriešky, v ktorých boli ukryté želania detí i dospelých. Nádherná predvianočná adventná atmosféra sprevádzaná hudbou, tancom, recitáciou či ukážkami  zvykov a tradícií našich predkov a vinšami napĺňali srdcia prítomných duchovným  posolstvom. Všetci si spoločne želali, aby na svete nebolo sporov, svárov, aby si ľudia vychádzali navzájom v ústrety. Láska človeka k človeka  a odhodlanie pomôcť boli mottom  benefičného koncertu.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom, pani učiteľkám, ktoré s láskou pripravovali tento program  a v neposlednom rade i rodičom, starým rodičom a priateľom školy, ktorí finančne podporili túto myšlienku.

Ďakujeme i predstaviteľom Cirkvi bratskej v Leviciach, ktorí nám prepožičiavajú priestory na uskutočnenie vianočného koncertu.

Suma 580 eur  poputuje do rúk  rodine žiačika našej školy.

Deň zvykov a tradícií

Už sa stalo tradíciou, že v čase pred príchodom Vianoc, najkrajších sviatkov v roku  si deti našej školy vyzdobili triedy a chodby tak, aby vianočná atmosféra dýchala z každého kútika školy. Žiaci krátkym programom potešili srdiečka svojich najbližších. Po programe si spolu s rodičmi a starými rodičmi mohli vybrať z množstva výrobkov na vianočných trhoch a občerstviť sa chutným punčom. Pre tých zručnejších boli pripravené  tvorivé dielne vo vestibule školy.

Mikuláš

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, ČO V TOM KOŠI  MÁŠ ?

Pokračovaním vianočných tradícií a zvykov na našej škole bolo vítanie Mikuláša. Od rána vládla na škole dobrá mikulášska nálada. Žiaci, ktorým hlavy zdobili mikulášske čiapky, boli plní očakávania a netrpezlivo čakali čarovné klopanie  na dvere svojich tried, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi im za to zo svojho koša plného dobrôt nadelil sladkú odmenu a zaželal krásny predvianočný čas. Ďakujeme milý Mikuláš, dovidenia opäť o rok!

MIKULÁŠSKY TURNAJ

S dobrou mikulášskou náladou sme pokračovali 6.decembra aj popoludní . V  telocvični sa konal   mikulášsky turnaj mix družstiev v prehadzovanej. Súťažili 4 družstvá vytvorené žiakmi  5.-9. ročníka. Prišli Najkrajší aj Najlepší, Kolotočári a Swatovci. Športovali, súperili, zabávali sa, aj tancovali ......a na  všetkých čakalo sladké mikulášske prekvapenie. A čo myslíte, vyhrali tí Najlepší ?  Ak chcete vedieť a vidieť viac, pozrite fotogalériu.

Svetový deň boja proti AIDS

Z príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS  absolvovali  deviataci  prednášku  zameranú na problematiku HIV/AIDS.  V prvej časti prednášky sa dozvedeli ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie. V  druhej časti sa  lektorka Monika zamerala na  negatívny vplyv  tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania  a na to, ako sa napriek tomuto tlaku rozhodovať správne.