facebook_page_plugin

Akcie školy - Apríl 2018

MO v gymnastike

Koncom marca sa na našej škole uskutočnili Majstrovstvá okresu Levice v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ. Družstvá našej školy získali opäť pekné umiestnenia  v troch kategóriách:
A kategória  1. – 3. ročník

Chlapci – 3.miesto  :  Budinský, Latika, Grék, Macák, Moravanský

Dievčatá - 1. miesto  :  Čankovská, Drapčaťová, Holečková, Kyseľová, Schweierová
B kategória  4. – 6.ročník

Chlapci – 4.miesto :   Bogdan, Jakubík, Maťo, Solčiansky, Sziller

Dievčatá – 3.miesto :  Birdáčová, Ginzery, Jenisová, Nappelová, Tordová

C kategória  7. -9.ročník

Chlapci – 2.miesto :   Horňák, Krkoš, Kvanka, Pál, Pizúr

Dievčatá – 1.miesto :  Minariková, Nádaždyová, Péliová, Šipošová, Šušková

Všetkým srdečne blahoželáme a dievčatám prajeme veľa šťastia na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v Nových Zámkoch :)

Športové popoludnie

V pondelok 9.apríla popoludní si pri príležitosti Svetového dňa zdravia si s chuťou zašportovali žiaci 5. – 7.ročníka. Prišli do telocvične a zorganizovali školský miniturnaj v obľúbenej  vybíjanej. Zábave a hre  sa rovnako tešili chlapci aj dievčatá,  no dievčatá boli v miernej  presile :)  V dobrej atmosfére prežili spolu pekné popoludnie a svojou účasťou vyjadrili, že im na vlastnom zdraví záleží.

Svetový deň zdravia

7. apríl 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia /WHO - World Health Organisation/ Tento deň má od roku 1950 prívlastok ako Svetový deň zdravia. V ŠKD sme pre deti pripravili zaujímavé aktivity, pri ktorých si zábavnou a netradičnou formou pripomenuli tento deň.

Čítať ďalej: Svetový deň zdravia