facebook_page_plugin

Akcie školy - Jún 2018

Vyhodnotenie školského roka

Dňa 29.6.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie školského roka a ocenili sa najlepší žiaci za úspešnú reprezentáciu v školy v predmetových súťažiach a olympiádach, boli odmenení najlepší žiaci v zbere papiera, vyhodnotený bol najlepší športovec školy a taktiež bola vyhodnotená anketa o najobľúbenejšieho učiteľa. Mimoriadne ocenenia riaditeľa školy získali N. Jenisová 3.A, A. Líška 5A, M. Mesároš 7.A, B. Korbela, M. Holečka 8.A, L. Šušková, S. Kotrus, D. Valkovič 9.A. Najlepším športovcom sa stal Benjamín Korbela. Srdečne blahoželáme a prajeme krásne prázdniny.

Dopravné popludnie v ŠKD

ŠKD v spolupráci s dopravným policajtom a záchranármi  v júni pripravili pre deti zábavno poučné popoludnia. 1. júna - Dopravné popoludnie zamerané na správanie sa na ceste, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jazda zručnosti na kolobežke. 15. júna - Popoludnie  so záchranármi, ktorí si so sebou priniesli aj psíkov. Interaktívne nám predviedli svoju prácu. Deti sa do aktivít usilovne zapájali. Žiakom sa akcie veľmi páčili a už sa tešíme na ďalšie stretnutie v budúcom školskom roku.

Projektové stretnutie Erasmus+

V dňoch 24.mája až 29.mája sa uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus + v nádhernom slnečnom Grécku. Hosťujúca krajina privítala šesť európskych partnerských krajín Bulharsko, Poľsko, Litvu, Taliansko, Portugalsko a Slovensko. Deti z gréckej školy nás milo privítali, pripravili nám zaujímavý program a mali sme možnosť ich navštíviť aj v triedach počas vyučovania. Projektové stretnutie bolo zamerané hlavne na to, aby sme dohodli všetky podrobnosti a detaily našej spoločnej brožúry s metodickými postupmi ako odučiť hodnoty, ktoré sú dôležité pre zlepšenie európskeho povedomia detí a mládeže.  Zaujímavá bola aj výučba nových informačno – technologických postupov, ktoré majú zjednodušiť našu budúcu spoluprácu. Mali sme priestor a čas aj na spoznávanie krásnych zákutí Grécka a ochutnávanie gréckej gastronómie. Plní zážitkov a nových skúseností sme sa po týždni vrátili domov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Slávik Slovenska

Postupová súťaž Slávik Slovenska, ktorá sa každoročne uskutočňuje od školského kola až po celoslovenské súťažné kolo sa koná práve v týchto dňoch. Naša škola je pravidelným účastníkom. V školskom kole vyberáme tých najlepších spevákov, ktorí si merajú sily v speve ľudovej piesne a tento rok sa na prvých miestach v 1. a 2. kategórii umiestnili sestry Jenisové. Tie nás ďalej reprezentovali  v okresnom kole. Mladšia z nich Nikolka Jenisová získala aj v okresnom kole nádherné 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5, kde obhájila nádherné 3.miesto. Blahoželáme!