facebook_page_plugin

Akcie školy - December 2016

Kvíz o Leviciach

Dňa 15. decembra sme ako každý rok pripravili pre deti zo Školského klubu kvíz o Leviciach. Deti súťažili v troch zmiešaných družstvách. Otázky boli zamerané na súčasnosť a históriu nášho mesta. Porota odmenila súťažiacich peknými vecnými cenami a sladkosťami. Týmto kvízom si deti prehĺbili vedomosti a našom meste a získali ďalšie nové informácie.

Pytagoriáda

Dňa 7. a 8.12. 2016 sa uskutočnil už 38. ročník školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda 2016/2017. Aj matematické súťaže sú medzi deťmi obľúbené a tešia sa na ne. Tešia sa na to, že preukážu svoju šikovnosť, bystrosť, ale aj logické myslenie a schopnosť matematicky myslieť. Príkladom toho sú všetci odvážlivci tretieho až ôsmeho ročníka, ktorí sa rozhodli zmerať si sily a vedomosti so svojimi rovesníkmi. A nebolo ich málo – 62 žiakov s bystrými hlavičkami bojovali o body. Najúspešnejší z každého ročníka postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 14. a 15. marca 2017. Gratulujeme a držíme palce. A ktorí boli najúspešnejší?

Pozrite sa sami na výsledky.

 

 

 

 

Návšteva škôlkarov

7. a 8. decembra 2016 nás poctili návštevou detičky zo spriatelených materských škôl: MŠ Hlboká a MŠ Vojenská so svojimi pani učiteľkami. Škôlkari sa zúčastnili vyučovacej hodiny u prvákov, kde spolu s nimi úspešne riešili rôzne mikulášske a vianočné úlohy. Návšteva si prezrela i výrobky na vianočných trhoch, občerstvila sa chutným čajom. Návštevu našej školy im bude pripomínať sladký mikulášsky darček.

Mikuláš v škole

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi žiakov, pedagógov a priateľov školy prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej atmosféry. Opäť po roku do školy zavítal Mikuláš a mal troch pomocníkov čerta, anjela a soba. Žiaci od rána vystupovali v kultúrnom programe VIANOČNÝCH ZVYKOV, tvorili, zdobili medovníky, nakupovali na VIANOČNÝCH TRHOCH v škole a pochutnávali si na vianočnom punči.