facebook_page_plugin

Aktivity ŠKD

Naši malí prváčikovia dňa 29. mája keď mamičky oslavujú Deň matiek, pripravili spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkou malý darček v podobe pekných básní, piesní a tančekov. Týmto darčekom sme vyjadrili vďaku za ich lásku a starostlivosť, ktorú dennodenne prejavujú svojim deťom. O pár dní sme v ŠKD oslávili MDD netradičným spôsobom. Nakoľko máme v oddeleniach veľa talentovaných detí, chceli sme, aby sa predviedli a ukázali čo v nich a ostatných pobavili. Preto sme aj toto popoludnie nazvali ,,Oddelenie baví oddelenie.“ Videli sme umelecké prednesy poézie, zaujímavé tanečné kreácie a nechýbal ani pekný ľubozvučný spev detí ľudových piesní, ktoré sprevádzala na harmonike pani učiteľka Gurišová. Odzneli tu aj moderné pesničky a vtipy.