facebook_page_plugin

Akcie školy - Jún 2017

Záver školského roka 2016/2017

Dňa 30.6.2017 sa v telocvični školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie školského roka a boli ocenení najlepší žiaci školy. Mimoriadne ocenenie riaditeľa školy bolo udelené nasledovným žiakom: A. Líška 4.A, B. Korbela, M. Holečka 7.A, M. Bugárová 7.B, B. Bušniaková, L. Šušková, 8.A, M. Hajdúová, A. Vinczeová 9.B
Srdečne blahoželáme a prajeme krásne prázdniny.

Výsledky T9

Celoslovenské  T9 (Testovanie 9) je previerkou získaných vedomostí žiakov v predmete matematika a slovenský jazyk a literatúra. Nie sú to však len získané vedomosti na úrovni zapamätania a porozumenia, ale je to hlavne výsledok toho, ako žiaci dokážu informácie aplikovať, analyzovať, či podrobovať hodnoteniu. Preto nás veľmi teší, že oficiálne výsledky T9-2017 zverejnené na webovej stránke www. nucem.sk ukázali vynikajúcu pripravenosť našich žiakov. 1. miesto z matematiky a 3. miesto zo slovenského jazyka medzi levickými základnými školami je vynikajúci úspech. Z matematiky bola naša škola lepšia ako 90,8% slovenských škôl a zo slovenského jazyka a literatúry bola naša škola lepšia ako 84,6% škôl na Slovensku.

Naše výsledky sú zrkadlom snaženia našich žiakov a výbornej práce ich vyučujúcich, blahoželáme im!

Aktivity ŠKD

Naši malí prváčikovia dňa 29. mája keď mamičky oslavujú Deň matiek, pripravili spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkou malý darček v podobe pekných básní, piesní a tančekov. Týmto darčekom sme vyjadrili vďaku za ich lásku a starostlivosť, ktorú dennodenne prejavujú svojim deťom. O pár dní sme v ŠKD oslávili MDD netradičným spôsobom. Nakoľko máme v oddeleniach veľa talentovaných detí, chceli sme, aby sa predviedli a ukázali čo v nich a ostatných pobavili. Preto sme aj toto popoludnie nazvali ,,Oddelenie baví oddelenie.“ Videli sme umelecké prednesy poézie, zaujímavé tanečné kreácie a nechýbal ani pekný ľubozvučný spev detí ľudových piesní, ktoré sprevádzala na harmonike pani učiteľka Gurišová. Odzneli tu aj moderné pesničky a vtipy.