facebook_page_plugin

Akcie školy - Október 2015

Imatrikulácia prvákov 2015

Mnohí z nás si pamätajú svoj prvý rok v základnej škole. Je to dôležitý medzník v živote každého človeka. Dieťa prijíma novú rolu žiaka a neučí sa len čítať, písať, počítať, ale sa učí dôsledne si plniť povinnosti, čím sa u neho rozvíja zodpovednosť voči sebe a svojmu okoliu.

Čítať ďalej: Imatrikulácia prvákov 2015

Pohár primátora

V nedeľu 11.10.2015 žiaci našich tanečných tried vystupovali v gala programe počas súťaže v spoločenských tancoch o Pohár primátora mesta Levice. Vystúpenia sa zúčastnili triedy 6.B, 7.B a 8.B a svoj sólový tanec predviedli žiaci 3.A Samuel Maťo a Sarah Ginzery. Táto mladá nádejná dvojica získali v súťaži o Pohár primátora krásne 3. miesto. Ďalšou reprezentantkou našej školy bola Vanessa  Murajdová so svojím tanečným partnerom Gabrielom Korpásom. Získali 5. miesto v kategórii dospelých. Srdečne blahoželáme.

Deň levických seniorov

Október je mesiacom úcty k starším, preto sme sa s radosťou zúčastnili vystúpenia pre potešenie levických seniorov. Priložili sme ruku k dielu a stali sme sa súčasťou programu so svojimi tanečnými vystúpeniami v hoteli Lev.