facebook_page_plugin

Akcie školy - Marec 2016

Hviezdoslavov Kubín

V štvrtok 16. marca znova naša škola ožila poéziou a prózou. Na chvíľu sme zabudli na všedné dni a pripomenuli sme si, aká vie byť literatúra v podaní našich žiakov krásna. Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín prebieha v troch kategóriách poézie i prózy. Porota mala ťažké rozhodovanie, no víťaz musí byť iba jeden. Tí najlepší nás budú reprezentovať v obvodnom kole. Srdečne blahoželáme a držíme palce
I.kategória

POÉZIA:        1. Anikó Hlinková II.B, 2. Eliška Lomjanská IV.A, 3. Lenka Šedivcová II.A

PRÓZA:         1. Dominika Vaškovičová III.A, 2. Danko Latika III.A, 3. Viktória Jančová I. A

 II. kategória
POÉZIA:        2. Veronika Szillerová VI.B, 2. Tibor Korcsok VI. A

PRÓZA:         1. Jakub Mumper VI.A, 2. Vivien Račková V.A

III. kateg.

POÉZIA:        1. Michaela Hajdúová VIII.B, 2. Zoltán Didi VII.B, 3. Lenka Šusková VII.A

PRÓZA:         1. Kristína Hancková VIII. B, 2. Barbora Bušniaková VII. B, 3. Denisa Péliová VII. B

 

 

Aktivity ŠKD

Kvíz: Knihy majú sviatok.

Dňa 17. Marca sme v Školskom klube detí pripravili pre deti literárny kvíz o knihách. Deti súťažili v troch družstvách a odpovedali na otázky. Formou kvízu si deti osvojili vedomosti o prečítaných knihách a našich spisovateľoch píšucich pre deti. Deti sme odmenili peknými cenami – knihami a sladkosťami, čo deti motivovalo, že čítať a súťažiť sa oplatí. Knihy nás nikdy nezradia.

Aktivity v knižnici – marec – mesiac knihy.

14.3. – 18.3. – Týždeň mozgu – „Bystré hlavičky“

- prezentácia na danú tému – p. knihovníčka J. Ševečková

- riešenie rébusov a hlavolamov – deti z I. a II. odd. ŠKD

16.3. – prezentácia – Deň ľudovej rozprávky ( čítanie rozprávky od P. Dobšinského – Červeňkráľ a Žltovláska) – hra na komiks – vypĺňanie komiksových bublín na obrázkoch k danej rozprávke

23.3. – Tematické popoludnie – Veľkonočné popoludnie – Veľkonočné zvyky a tradície – prezentácia p. knihovníčky pre deti z ŠKD

Majstrovstvá Slovenska

Máme majsterku Slovenska v štandardných tancoch. Vanessa Murajdová, žiačka 8. ročníka sa v sobotu 19. marca 2016 stala majsterkou Slovenska v štandardných tancoch v kategórii Juniori II. Spolu so svojim tanečným partnerom Gabrielom Korpásom si vytancovali v konkurencii 20 tanečných párov skvelé  1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí, ktorý sa konal v utorok 8. marca, bol znamením, že prichádza jar. Bránami školy v tento deň prešlo mnoho malých škôlkarov a veľkých predškolákov z MŠ Hlboká, MŠ Kalinčiakovo a MŠ Vojenská. Detičky si spolu s „kohútikom a sliepočkou“ pozreli program, ktorý pripravili žiaci školy, preskúšali si svoje vedomosti a zručnosti v centrách a športovými činnosťami preskákali až k sladkému občerstveniu.


Čítať ďalej: Deň otvorených dverí