facebook_page_plugin

Akcie školy - Jún 2016

Zase je jeden školský rok za nami...

„Čakajú nás prázdniny plné krás,
tak vitaj leto a zostaň v nás.“

Školské chodby a triedy stíchli a džavot detí sa presunul do prírody, na kúpaliská, ihriská či letné tábory. Pre vyučujúcich nastal čas na bilancovanie a uzávierku školského roka 2015/2016 a zároveň aj čas príprav na ďalší školský rok.

Na stránke našej školy ste mali možnosť priebežne sa informovať o našich aktivitách a úspechoch. Ani mesiac jún nebol iný. Jún 2016 s prívlastkom horúci, plavecký, detský, hudobný, výletový, prírodný, úspešný, ale hlavne desiaty a posledný.

Po návrate šiestakov z plaveckého výcviku v Štúrove a odchode tretiakov a štvrtákov do školy v prírode sme privítali p. Budinského, ktorý našim žiakom predstavil ľudovú hudbu z Očovej. Piataci sa zúčastnili privítania olympijského ohňa na Námestí  hrdinov. V Šahách Miška Hajdúová z 8.B obsadila 3. miesto v krajskom kole súťaže „Kráľove Šahy“ v prednese poézie a na okresnom vyhodnotení predmetových olympiád a postupových súťaží si boli prevziať ocenenie Adam Haško z 5.A za Pytagoriádu a Natália Mesárošová z 9.B za fyzikálnu olympiádu. Medzitým sa žiaci potrápili na koncoročných previerkach, aby ich vysvedčenie bolo také, aké si predstavovali.

A potom začalo obdobie výletov, žiaci I. a II. stupňa navštívili Starý Tekov, Brhlovce, náučný chodník v Bátovciach, Brezovú pod Bradlom, Červený Kameň, Banskú Štiavnicu, Vyhne, Jedliny, Štúrovo, ... Spoločne sme sa rozlúčili s našimi milými deviatakmi, za ktorými nám je už teraz smutno a čistili knihy, lavice, triedy ... Titulom „Zlaté levíča 2016“ sa hrdia Dávid Školník z 9.B triedy (za dejepisnú a fyzikálnu olympiádu) a Maťka Števiarová z 9.A triedy (za spevácke súťaže) ako najúspešnejší žiaci našej školy ocenení mestom Levice. Popritom tanečné triedy a tanečné páry stihli Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch Showtime, kde vo svojich kategóriách 7.B vybojovala 2.miesto, 8.B  1.miesto, tanečný pár Sarah Ginzery a Samko Maťo 1. miesto a špeciálnu cenu poroty, Simonka Murajdová v skupinovej choreografii 2 x 1. miesto, Evička Pálová a Nikolas Kosorín 1. miesto vo svojej kategórii.
30. jún 2016 – deň odovzdávania vysvedčení a hodnotenia školského roka začal slávnostným programom. Ocenení boli žiaci za zber papiera (Patrik Pizúr, Lenka Šedivcová a Sebastián Mráz), triedy za dochádzku (najlepšia IV.A trieda), športovci za ich výkony (gymnasti, gymnastky a futbalisti). Športovkyňou roka sa stala gymnastka a karatistka Katka Foltánová z 9.B triedy. Najúspešnejší žiaci v predmetových, športových a umeleckých súťažiach, boli ohodnotení aj riaditeľom školy. Mimoriadne odmeny RŠ získali: Adam Haško (5.A), Matúš Mesároš (5.A), Beny Korbela (6.A), Lenka Šušková (7.A), Barborka Bušniaková (7.B), Miška Hajdúová (8.B), Vanessa Murajdová (8.B), Adelka Vinczeová (8.B), Michal Pelach (9.A), Maťka Števiarová (9.A), Lili Ondrejkovič (9.A), Katka Foltánová (9.B), Natália Mesárošová (9.B) a Dávid Školník (9.B).

Po prevzatí vysvedčení z rúk triednych učiteľov sa žiaci vybrali na zaslúžené dvojmesačné prázdniny.

A my učitelia im chystáme na ďalší školský rok v rámci tvorby inovovaných školských vzdelávacích programov novinky a malé prekvapenia. A tak možno sa na hodinách anglického jazyka stretnú s lektorom  alebo deti navštevujúce ZUŠ nebudú musieť dochádzať na hodiny do mesta ... Ale o tom si povieme až v auguste.

Prajeme všetkým našim žiakom, ale aj ich učiteľom krásne leto využité na oddych a načerpanie nových síl do školského roka 2016/2017.
Stretneme sa 5. septembra 2016!

Škola v prírode 2016

Palcmanská Maša, aká si mi dlhá.  Akože ťa prejdem, cária keď ma nôžky bolia.

V nedeľu v jaskyni, na loďkách sme išli. V Betliarskom kaštieli, cária sme sa prechádzali.

Potôčik nám šumel v Zejmarskej rokline. Po ceste, neceste, cária obed chutiť bude.

V Levoči v kostole veľký oltár tam je. Na hrade, na Spišskom, cária veža vysoká je.

Vláčikom sme išli cez štyri tunely, V Dobšinskej na ranči, cária kone nás vozili.

Zajace a líšky to bola zábava. Po daždi v priehrade, cária kačička plávala.

S našou chatou Nitou prišiel čas rozlúčky. V ľadovej jaskyní, cária „omrzli“ nám rúčky.

Rieka Hron vyviera pod Kráľovou hoľou. Po tejto zastávke, cária ideme už domov.

 

Plavecký výcvik

Po krátkej prestávke sme na našej škole opäť organizovali plavecký výcvik pre žiakov 5. a 6. ročníka. V dňoch 30.5.-3.6.2016 sa naši žiaci učili plávať a zdokonaľovali sa v jednotlivých plaveckých štýloch na termálnom kúpalisku v Štúrove. Okrem toho, že každý deň trénovali v bazéne, užili si aj kopec zábavy napríklad pri prehliadkovej jazde na vláčiku alebo na diskotéke. Svoju šikovnosť nám ukázali pri záverečných pretekoch, kde sa najviac darilo týmto žiakom:

Chlapci: 1.miesto Benjamín Korbela, 2.miesto Adam Haško, 3.miesto Sebastián Chrien

Dievčatá: 1.miesto Ema Forgáčová, 2.miesto Kristína Mináriková, 3.miesto Simona Murajdová.

Slovensko číta deťom

Tekovská knižnica v Leviciach, detské oddelenie pobočky na Vinohradoch podporuje druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike v dňoch 30. mája – 5. júna 2016. Ide o podujatie, nad ktorým si prevzal patronát prezident SR Andrej Kiska. Naša škola v spolupráci s Tekovskou knižnicu tiež odporuje toto podujatie. V pondelok 30. mája 2016 zahájili podujatie pani knihovníčka Judit Ševečková spolu s pani zástupkyňou PaedDr. Beatou Imreovou, ktorá patrila k prvým pedagógom čítajúcim žiakom z 2. oddelenia ŠKD. Veríme, že sa do podujatia zapoja všetky triedy I. stupňa našej školy a vítané budú aj ročníky z II. stupňa.  Čítajme deťom aspoň 20 minút denne, podporíme tým zdravý psychický vývoj dieťaťa.