facebook_page_plugin

Akcie školy - Apríl 2016

Showtime 2016

Dňa 29.4 - 1.5.2016 sa konali Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch - Showtime 2016. Žiaci z tanečných tried školy získali popredné umiestnenia:
choreografia Waltz Vuela Alto VI.B trieda 2. miesto
choreografia Štvorylka VI.B trieda 2. miesto
choreografia Sweet Like a Cola VII.B trieda 1. miesto
choreografia Little Swing  VIII.B trieda 2. miesto
choreografia Láska cez tanec   Sára Ginzery, Samko Maťo  III.A trieda  2. miesto a špeciálna cena poroty
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

Deň narcisov

Už po 19-krát sa naša škola zapojila do celoslovenského podujatia Dňa narcisov. 15. apríla 2016 rozdávalo 15 dobrovoľníkov z radov žiakov a pedagógov narcisy po celom meste. Výťažok 590 eur z našej školy poputuje na správne miesto. Aspoň svojou troškou prispejeme do veľkého balíka, aby sme pomohli vyliečiť sa onkologickým pacientom, pretože finančné prostriedky slúžia na zakúpenie kvalitných prístrojov, liekov, psychologickú a poradenskú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnými prostriedkami, pretože sa im to určite v nejakej podobe vráti ako pozitívna odozva.    

Zasadnutie RZ a Rady školy

Triedne zasadnutia RZ sa uskutočnia dňa 28.4.2016 o 16:30
Zasadnutie CV RZ a Rady školy sa uskutoční dňa 28.4.2016 o 17:00

Návšteva v MŠ Kalinčiakovo

V jedno utorkové aprílové dopoludnie sa divadelný súbor a súbor Vinička z našej školy vybrali na milú návštevu do MŠ v Kalinčiakove. Pre škôlkarov sme pripravili milý program- divadielko o jari spojené s ľudovými piesňami a tancami. Spoznali sme nových kamarátov a spoločne sme privítali príchod  jari.

Exkurzia na hasičskej stanici

Druháci sa na hodine Vlastivedy učili o záchrannom systéme. Naučili sa ako si majú chrániť svoju bezpečnosť i zdravie. Učili sa tiež ako predchádzať požiarom. A preto sa 12.apríla zúčastnili na exkurzii v Hasičskej stanici. Prezreli si priestory stanice, kde videli ukážku rýchleho presunu hasičov do šatne- spustenie po tyči, rýchly beh po schodoch i špeciálny odev hasičov. Prezreli si techniku, hasičské autá i výcvikovú stenu. Po tomto zážitku sa mnohí chcú stať hasičmi.

Slávik Slovenska

Základom ľudovej kultúry je kolobeh života človeka, ktorý je prezentovaný folklórom.
Folklór neznamená len tanec, ale aj rozprávky, pranostiky, porekadlá a v neposlednej miere ľudové piesne.
Slovenská ľudová pieseň je v súčasnosti už menšinovým „hudobným žánrom“. Na I. stupni ZŠ ju počujeme ešte pomerne často. Spevné melódie si deti radi pospevujú. A toto nám dokázali aj na školskom kole speváckej súťaže Slávik 2016.
Súťaže sa zúčastnilo 36 žiakov I. stupňa a žiaľ len 6 žiakov II. stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách a do okresného kola nás budú ďalej reprezentovať:
  1. kategória (1.-3.roč.) Diana Jenisová z III.A
  2. kategória (4.-6. roč.) Adrian Slovák zo IV.A
  3. kategória (7.-9. roč.) Kristína Hancková z VIII.B

                                                                                                             Víťazom blahoželáme!

Sedmička má talent

Dňa 7. apríla sme sa v Školskom klube detí zabávali. Keďže máme veľa detí s rôznym nadaním, chceli sme, aby ho prejavili a iným deťom ukázali, čo v nich je a ostatných povzbudili. V úvode prehliadky talentov sa nám predstavili hostia – starší žiaci hrou na hudobnom nástroji pod vedením pani učiteľky Gurišovej.  Ďalej sme videli umelecké prednesy prózy a poézie, zaujímavé tanečné kreácie, ľubozvučný spev slovenských ľudových piesní, ale i spev podľa súčasných spevákov. Deti sa nám predstavili aj hrou na hudobnom nástroji. Rozhodli sme sa, že žiakov odmeníme diplomom a sladkosťou. Na záver sme si spoločne zaspievali.

2 % daní

Vážení rodičia a priatelia školy. Venujte 2 % daní RZ pri ZŠ Školská 14 a tak podporíte vzdelávanie vašich detí. Podrobnejšie informácie v položke tlačivá.